top of page
VEMP-THUMB1.png

Eclipse
VEMP

cVEMP ve oVEMP

Eclipse EP15 ve EP25 modellerine eklenebilen VEMP modülü ile cVEMP ve oVEMP Testlerini yapabilirsiniz.
 

  • Gerçek Zamanlı Kas Tonusu Takibi

  • EMG Ölçeklendirme

  • Asimetri Oranı Hesaplama

Broşür

Eclipse VEMP

Vestibüler Uyarılmış Miyonejik Potansiyel Test Protokolleriyle
Sakkül ve Ütrikül Fonksiyonlarını Değerlendirin. 

VEMP Nedir?

Vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyeller (Vestibular Evoked Myogenic Potentials - VEMP), periferik vestibüler organların uyarılması sonucu kaslarda sonlanan refleks arkının ölçüldüğü bir elektrofizyolojik test yöntemidir.

Vestibüler sistemin bütünlüğünün değerlendirilmesi için kullanılan bu test yöntemi, refleks arkı yanıtı boyun kaslarından ölçülüyorsa cVEMP (servikal VEMP), ekstraoküler kaslardan ölçülüyorsa oVEMP (oküler VEMP) olarak adlandırılır.

cVEMP vestibulo-kolik refleks yolağını, oVEMP ise vestibulo-oküler refleks yolağının bütünlüğünü ölçer.*

cVEMP

Eclipse_Laptop_VEMP2_edited.png

cVEMP testi, geleneksel VNG testlerine ilave olarak sakkül ve inferior vestibüler sinir fonksiyonunun incelendiği tek testtir. Otomatik Amplitüt Asitmetri Oranı hesaplaması ile sağ ve sol kulaktaki vestibüler fonksiyonların karşılaştırılması yapılmaktadır.

cVEMP kayıtları, yüksek şiddetli ve düşük tekrar oranına sahip klik veya tone burst uyaranlar verilerek yüzeyel elektrotlarla yapılmaktadır.
 

cVEMP, Superior Semisirküler Kanal Dehisansı ve inferior vestibüler sinir bozukluklarının tanısının konulmasında kullanılmaktadır.

cVEMP Elektrot Montajı

Interacoustics ABR Eclipse cVEMP_elktrot

Elektrotlar dört bölgeye yapıştırılmaktadır: verteks, sol ve sağ sternokleidomastoid (SKM) kası üzerine ve toprak elektrot.

oVEMP

VEMP-THUMB1.png

oVEMP testi, geleneksel VNG testlerine ilave olarak utrikül ve süperior vestibüler sinir fonksiyonunun incelenir. Otomatik Amplitüt Asitmetri Oranı hesaplaması ile sağ ve sol kulaktaki vestibüler fonksiyonların karşılaştırılması yapılmaktadır.

oVEMP kayıtları, yüksek şiddetli ve düşük tekrar oranına sahip klik veya tone burst uyaranlar verilerek yüzeyel elektrotlarla yapılmaktadır.

oVEMP Elektrot Montajı

oVEMP_elektrot_yerleşim_eclipse_interac

Elektrotlar dört bölgeye yapıştırılmaktadır:  sol ve sağ göz altına, referans elektrot altına ve toprak elektrot. Aktif elektrot çeneye de yapıştırılabilir.

VEMP Testlerini Neden Eclipse ile Yapmalısınız?

Önceden tanımlanmış VEMP protokolleri


Eclipse, önceden programlanmış VEMP protokolleri ile kullanıma hazır şekilde gelmektedir. Yapmanız gereken sadece uyaran şiddet seviyesini ve test edilecek kulağı seçmek, hastaya test için başını çevirerek veya hafifçe baş kaldırma tekniğini göstererek SKM kasını kasmasını sağlamaktır.

Kas tonusu izlemeÇeşitli ayar seçeneklerinden “EMG kontrollü kayıt” seçldiğinde,  sistem sadece istenildiği kas tonusu elde edildiğinde veri toplayacaktır. VEMP monitörizasyonu ile hastaya görsel (hasta EMG monitörü) veya işitsel (izleme tonu) göstergelerle yardımcı olunarak, hastanın test boyunca optimum kas tonusunu koruması sağlanmaktadır.

VEMP_yaniti cVEMP oVEMP eclipse interaco
VEMP_yaniti oVEMP cVEMP interacoustics.p
Otomatik Sol/Sağ tonus kompansasyonu

 

VEMP testi esnasında genellikle farklı kas kontraksiyonları meydana gelmektedir ve bunun sonucunda yanlış asimetri hesaplamaları ile hastaya yanlış tanı konulabilir. Geçerli cVEMP sonuçları doğru ve kontrollü EMG tonusuna bağlıdır.

 

Interacoustics bu potansiyel problemin üstesinden gelmek için “EMG ölçeklendirme” özelliğini geliştirmiştir.

Bu özellik sayesinde trasenin EMG ölçeklendirme miktarı belirlenmekte ve elde edilen kayıtlar bu ortalama değere göre ölçeklendirilmektedir. Böylece, farklı kas tonusuyla yapılan kayıtlardaki dalgalar birbiriyle mukayese edilebilmektedir.

VEMP Asimetri Oranı

 

VEMP testinden sonra dalga formları arasındaki asimetri otomatik olarak hemen hesaplanabilir.
Yapılması gereken tek şey sağ ve sol kulaktan elde edilen traseleri “VEMP eşi” olarak eşleşirmektir.

 

Böylece amplitüt asimetri oranı otomatik olarak hesaplanmaktadır.

 

Rapor editörü sayesinde elde edilen traselerle ilgili yorumlar hasta dosyasına eklenebilir.

Eclipse Modüllerini Keşfedin!

Her Eclipse yazılım modülü kanıtlanmış teknolojiler ve odyoloji uzmanlarının görüşleri alınarak geliştirilmiştir. Özellikler değişen ihtiyaçlarınız ile senkronize ve size en son teknolojiyi kullandıracak şekilde güncellenerek Eclipse’inizi geleceğe yapılan bir yatırım olarak görmenizi istiyoruz.

Interacoustics Eclipse ABR EP25/EP15

EP25

Standart ABR testlerine ek olarak, ECochG, eABR, MLR, LLR, P300, MMN ölçümleri yapabilirsiniz. 

Daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız...


 

abris-laptop.png

ABRIS Modülü

ABRIS otomatik ve hızlı ABR tarama yazılım modülü tüm yaş gruplarında kullanılabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız...

ASSRLaptop eclipse interacoustics.png

ASSR Modülü

Test süresini %50 kısaltan Dar Bant CE-Chirp® uyaran sayesinde güçlü ve otomatik dual yanıt algılaması özelliğine sahiptir. Daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız...

eclipse_oae_screens.png

TEOAE ve DPOAE Modülü

DPOAE (detaylı DP Gram ölçümleri)ve TEOAE (non-lineer geniş bant klik uyaran ile otoakustik emisyon yanıtı elde edilmesi) amacıyla kullanılır.Daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız...

bottom of page