Eclipse VEMP

oVEMP ve cVEMP testi ile, yüksek şiddette uyaranlar verilerek elde edilen uyarılmış miyojenik potansiyellerin ölçümleri ve analizi yapılmaktadır.

VEMP Nedir?

Vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyeller (Vestibular Evoked Myogenic Potentials - VEMP), periferik vestibüler organların uyarılması sonucu kaslarda sonlanan refleks arkının ölçüldüğü bir elektrofizyolojik test yöntemidir.

 

Vestibüler sistemin bütünlüğünün değerlendirilmesi için kullanılan bu test yöntemi, refleks arkı yanıtı boyun kaslarından ölçülüyorsa cVEMP (servikal VEMP), ekstraoküler kaslardan ölçülüyorsa oVEMP (oküler VEMP) olarak adlandırılır. cVEMP vestibulo-kolik refleks yolağını, oVEMP ise vestibulo-oküler refleks yolağının bütünlüğünü ölçer.*

cVEMP - Servikal VEMP

cVEMP testi, geleneksel VNG testlerine ilave olarak sakkül ve inferior vestibüler sinir fonksiyonunun incelendiği tek testtir. Otomatik Amplitüt Asitmetri Oranı hesaplaması ile sağ ve sol kulaktaki vestibüler fonksiyonların karşılaştırılması yapılmaktadır.

cVEMP kayıtları, yüksek şiddetli ve düşük tekrar oranına sahip klik veya tone burst uyaranlar verilerek yüzeyel elektrotlarla yapılmaktadır.

 

Elektrotlar dört bölgeye yapıştırılmaktadır: verteks, sol ve sağ sternokleidomastoid (SKM) kası üzerine ve toprak elektrot.

cVEMP, Superior Semisirküler Kanal Dehisansı ve inferior vestibüler sinir bozukluklarının tanısının konulmasında kullanılmaktadır.

Sol Superior Semisirküler Kanal Dehisansı kayıt örneği

oVEMP - Oküler VEMP

oVEMP testi, geleneksel VNG testlerine ilave olarak utrikül ve süperior vestibüler sinir fonksiyonunun incelenir. Otomatik Amplitüt Asitmetri Oranı hesaplaması ile sağ ve sol kulaktaki vestibüler fonksiyonların karşılaştırılması yapılmaktadır.

oVEMP kayıtları, yüksek şiddetli ve düşük tekrar oranına sahip klik veya tone burst uyaranlar verilerek yüzeyel elektrotlarla yapılmaktadır.

 

Elektrotlar dört bölgeye yapıştırılmaktadır:  sol ve sağ göz altına, referans elektrot altına ve toprak elektrot. Aktif elektrot çeneye de yapıştırılabilir.

Neden VEMP testlerini Eclipse ile yapmalısınız?

Önceden tanımlanmış VEMP protokolleri

Eclipse, önceden programlanmış VEMP protokolleri ile kullanıma hazır şekilde gelmektedir. Bu protokoller kliniğin ihtiyaçları doğrultusunda modifiye edilebilir veya yeni protokoller oluşturulabilir.

 

Yapmanız gereken sadece uyaran şiddet seviyesini ve test edilecek kulağı seçmek, hastaya test için başını çevirerek veya hafifçe başını kaldırması tekniğini göstererek SKM kasını aktive etmesini sağlamaktır.

 

Kas tonusu izleme

Çeşitli ayar seçeneklerinden “EMG kontrollü kayıt” seçldiğinde,  sistem sadece istenildiği kas tonusu elde edildiğinde veri toplayacaktır. VEMP monitörizasyonu ile hastaya görsel (hasta EMG monitörü) veya işitsel (izleme tonu) göstergelerle yardımcı olunarak, hastanın test boyunca optimum kas tonusunu koruması sağlanmaktadır.

Otomatik Sol/Sağ tonus kompansasyonu

VEMP testi esnasında genellikle farklı kas kontraksiyonları meydana gelmektedir ve bunun sonucunda yanlış asimetri hesaplamaları ile hastaya yanlış tanı konulabilir. Geçerli cVEMP sonuçları doğru ve kontrollü EMG tonusuna bağlıdır.

 

Interacoustics bu potansiyel problemin üstesinden gelmek için “EMG ölçeklendirme” özelliğini geliştirmiştir. Bu özellik sayesinde trasenin EMG ölçeklendirme miktarı belirlenmekte ve elde edilen kayıtlar bu ortalama değere göre ölçeklendirilmektedir. Böylece, farklı kas tonusuyla yapılan kayıtlardaki dalgalar birbiriyle mukayese edilebilmektedir.

Eşit olmayan kas kontraksiyonları ile alınan kayıt

Aynı ölçümlerin kas tonusu ölçeklendirme ile eşit seviyeye getirilmesi

VEMP asimetri oranı

VEMP testinden sonra dalga formları arasındaki asimetri otomatik olarak hemen hesaplanabilir. Yapılması gereken tek şey sağ ve sol kulaktan elde edilen traseleri “VEMP eşi” olarak eşleşirmektir.

 

Böylece amplitüt asimetri oranı otomatik olarak hesaplanmaktadır.

 

Rapor editörü sayesinde elde edilen traselerle ilgili yorumlar hasta dosyasına eklenebilir.

Erişçi Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel   : +90 (212) 231 06 77 / +90 (212) 230 87 06 

Faks: +90 (212) 233 09 71

Email: info@erisci.com 

Odyometre, Timpanometre, ABR, BERA, OAE, oto akustik emisyon, Koklear İmplant, İşitme cihazı, Odyolog

Copyright By Erişçi Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. © 2015. All Rights Reserved.

Web sitemizden izinsiz alıntı yapılamaz. Web sitemizden izinsiz alıntı yapılması durumunda Erişçi Elektronik ® kanuni işlem yaptırma hakkını saklı tutar.