top of page
eclipse_ce_chirp_ls_edited.png

Eclipse
EP25

Klinik ABR

 • Klinik ABR,

 • Nöro ABR,

 • ECochG, eABR

 • AMLR, ALR, P300/MMN

EP25

EP25 ile tüm işitsel uyarılmış potansiyeller test bataryasını tek bir platformda yapabilirsiniz. 

 

EP25, standart ABR testlerine ek olarak, Orta, Geç Latans potansiyellerinin (AMLR, ALR, P300/MMN) ve ECochG, eABR,  ölçümlerine de olanak sağlamaktadır.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra kliniğin ihtiyacı doğrultusunda opsiyonel olarak sunulan ASSR, VEMP, OAE modüllerini ekleyebilir ve Araştırma Modülü ile kaydedilen verileri dışarı aktararak işleyebilirsiniz. 

Interacoustics CE Chirp ABR Eclipse modu
Öne Çıkan EP25 Özellikleri
 • Erken Latanslar, eABR ve EChochG

 • Neuro ABR

 • Hızlı Koklear Mikrofonik (CM) değerlendirmesi

 • Orta ve Geç Latans testleri

 • MMN/P300 testleri

 • Kortikal testler için konuşma uyaranları
  (/da, /ba, /ga vb...)

 • Bayesian Ağırlıklandırma

 • LS CE-Chirp, LSY CE-Chirp, CE-Chirp, 
  Klik, Tone Burst uyaranlar

 • Bebekler için özel geliştirilmiş uyarı başlatma fonksiyonu (Soft Attenuator)

 • Kontralateral maskeleme özelliği

Eclipse EP25 Öne Çıkan Yazılımsal Özellikler
 • Bölünebilir ekran ile Sağ ve Sol yanıtları
  kolay takip

 • Optimize eşik değerlendirme için
  LS CE-Chirp® & NB LS CE-Chirp®

 • CM & EcochG testleri

 • EcochG Alan Oranı Hesaplama

 • Otomatik latans işaretleme özelliği

 • Aynı ekranda sınırsız trase

 • Hazır test protokolleri

 • Rezidüel gürültü (Residual noise) gösterimi

 • Cevap Güvenirliği (Fmp) gösterimi

 • SNR 3:1 oranı hesaplayıcı

 • CR,RA,INC dalga formu imleçleri

 • Tüm uyaranlar için düzenlenebilir normatif latans tabloları

 • Türkçe yazılım arayüzü

En Güncel Teknolojilerle Objektif Yorumlar

FMP, Rezidüel Gürültü ve Bayesian Ağırlıklandırma

fmp-residualnoise Interacoustics CE Chir

FMP ve Rezidüel Gürültü grafikleri, ABR yanıtlarını objektif, matematiksel ve kantitatif olarak analiz ederek ekranda görülen dalga formunda geçerli bir yanıtın olup olmadığı hakkında size bilgi verir, test esnasında oluşan anlık değişiklikleri takip etmenizi sağlar.

Her iki parametrede ABR testinde otomatik durdurma kriteri olarak kullanılarak test süresini kısaltma anlamında klinisyenlere yardımcı olmaktadır.

Bayesian ağırlıklandırma metodu, hastanın test esnasında oluşan hareketlerine rağmen kesintisiz bir şekilde testin devam etmesini sağlamaktadır. Elde edilen yanıtlar sinyal gürültü oranlarına göre ağırlıklandırılırlar.

Anahtar Kelime
SESSİZLİK

FMP

Analizi

Rezidüel Gürültü

Bayesian
Ağırlıklandırma

CE-Chirp®

Eşik değerlendirmesinde
altın standart

Geleneksel uyaranlara göre elde edilen yanıt amplitütleri
%50 daha fazladır ve test süresini kısaltmaya yardımcı olur.

Problem

Eşiğe yaklaştıkça V. dalganın tanımlanması

İşitme kaybının tipinin ve derecesinin doğru tanımlanması ve uygun rehabilitasyon hizmetinin verilmesi odyololoji uzmanları ve hekimler için büyük önem arz etmektedir.


İşitme eşiklerinin tayini, hızlı tarama klik ABR veya daha frekans spesifik değerlendirme için tone-burst ABR uygulanarak zor ve zaman alan bir işlemdir. Tüm bunlara ek olarak klinisyenin hata yapma şansı bulunmamalıdır.

 

Büyük genlikli ABR dalgaformlarının oluşturulabilmesi için sinir liflerinin ateşlenmesindeki senkronizasyon tüm uyarılmış potansiyel testlerinde önemlidir. Ancak, ne geniş bant klik nede frekans spesifik tone-burst uyaranlar ile nöral senkronizasyon optimum düzeyde sağlanamamaktadır.

Çözüm

CE-Chirp® uyaranları

CE-Chirp® insan denekler üzerinde uzun yıllar süren araştırmalar ve çalışmalar sonucunda geliştirilmiştir.Bu çalışmalar neticesinde, ortalama bir insan kokleasında oluşan en uygun gecikme modelinde karar kılınmış ve sonucunda CE-Chirp® uyaran elde edilmiştir. Bu özellik klinisyenler için daha büyük genlikli dalga formları elde ederek eşik tayininin kolayca bulunması anlamına gelmektedir.

 

Interacoustics, 2007 yılında devrim yaratan
CE-Chirp® uyaranını, klinisyenlere daha kısa sürede test yapabilmeleri ve elde ettikleri yanıtları daha kolay değerlendirebilmeleri amacıyla diagnostik
EP platformunda kullanıma sunmuştur.
 

 

Geniş bant CE-Chirp® uyaran klik ile aynı spektrum ve aynı kalibrasyon (peRETSPL) özelliklerine sahiptir. Her iki uyaran arasındaki fark ise uyaranda bulunan alçak, orta ve yüksek frekanslı bileşenlerin zamanlamasının değiştirilerek daha fazla nöral senkronizasyon sağlanmasıdır.

Eclipse EP15 ve EP25 Temel Farklılıkları

Eclipse Platformu

Interacoustics Eclipse; ABR, eABR, ECochG, ASSR, VEMP ve OAE
testlerinin tamamını tek bir platform altında sunmaktadır.

Eclipse Modüllerini Keşfedin!

Her Eclipse yazılım modülü kanıtlanmış teknolojiler ve odyoloji uzmanlarının görüşleri alınarak geliştirilmiştir. Özellikler değişen ihtiyaçlarınız ile senkronize ve size en son teknolojiyi kullandıracak şekilde güncellenerek Eclipse’inizi geleceğe yapılan bir yatırım olarak görmenizi istiyoruz.

ASSRLaptop eclipse interacoustics.png

ASSR

Modülü

Test süresini %50 kısaltan Dar Bant
CE-Chirp® uyaran sayesinde güçlü ve otomatik dual yanıt algılaması özelliğine sahiptir. Daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız...

 

eclipse_oae_screens.png

TEOAE ve DPAOE

Modülü

DPOAE (detaylı DP Gram ölçümleri)
ve TEOAE (non-lineer geniş bant klik uyaran ile otoakustik emisyon yanıtı elde edilmesi) amacıyla kullanılır. 
Daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız...

abris-laptop.png

ABRIS Modülü

ABRIS otomatik ve hızlı ABR tarama yazılım modülü tüm yaş gruplarında kullanılabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız...

VEMP_laptop.gif

VEMP Modülü

oVEMP ve cVEMP test ölçümleri ve analizleri ile yüksek uyaranlar verilerek elde edilen uyarılmış miyojenik potansiyellerin değerlendirmesi yapılmaktadır. 
Daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız...

bottom of page