top of page

Affinity 2.0

İşitme Cihazı Test ve
Uygulama Sistemleri

 • Gerçek Kulak Ölçümü
  Real Ear Measurement (REM)

 • İşitme Cihazı Test Sistemi
  Hearing Instrument Testing (HIT)

 • Odyometre
  Audiometry (AUD)

 • Görsel Konuşma Eşleme
  Visual Speech Mapping (VSP)

Affinity 2.0 ile Her Şey Bir Arada

Affinity 2.0 dinamik yapıda geliştirilmiştir. İşitme cihazı uygulamalarında ihtiyacınıza göre konfigüre ederek, Gerçek Kulak Ölçümü (REM), Odyometre (AUD), Görsel Konuşma Eşleştirme (VSP) veya
İşitme Cihazı Testleri (HIT) modüllerini bir araya getirebilirsiniz.  

Modüler Fitting

Affinity Compact screens_REM_laptop.png

Gerçek Kulak Ölçümü modülü işitme cihazı uygulamalarının doğrulanması ve hassas ölçümlerin yapılmasını sağlamaktadır.

Affinity Compact screens_Audiometry_lapt

Odyometri modülü, gelişmiş diagnostik test bataryasını kullanıcı dostu arayüzü ile kullanımınıza sunmaktadır.

Affinity Compact screens_VSPM_laptop.png

Visible Speech modülü hastalarınıza işitme cihazının özelliklerini, faydalarını ve performansını görsel örnekler kullanarak  kolayca anlatabilirsiniz.

Affinity Compact screens_Audiometry_lapt

İşitme Cihazı Test modülü sayesinde işitme cihazlarının teknik özelliklerinin doğrulanması ve kontrolü sağlanmaktadır.
 

Gerçek Kulak Ölçümü (REM)

REM440 Modülü, hastaların kulak kanalı yanıtı ve patolojisine bağlı olarak işitme cihazının en düzgün şekilde ayarlanmasını sağlamaktadır.

REM

Objektif Doğrulama

Gerçek Kulak Ölçümleri (REM) işitme cihazının hastanın kulak kanalında nasıl davrandığı ile ilgili en objektif ölçüm ve değerlendirme metodudur. REM440 yazılımı ile her çeşit işitme cihazı kolaylıkla değerlendirilebilir. Affinity Compact ile REUR, REUG, REIG, RECD, REAR,REAG, REOG, REOR Input - Output, Input - Output, FM Transperancey, Ear Level (Sadece FM), Hearing Aid Transition testleri yapılabilir.

AFFINITY_Open.png
Binöral REM

 

Binöral REM ile aynı anda her iki kulağa birden işitme cihazı uygulaması yapılabilir. Böylece hastalarınızla geçirdiğiniz zaman yarı yarıya kısalarak daha hızlı ayarlamalar yapabilirsiniz.

Gerçek Sesler ile Simülasyon

 

Gerçek dünyada hastalar yaşadıkları ortamlar itibariyle bir çok farklı ses ve konuşma sesi uyaranları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Sistem içerisinde bulunan kadın veya erkek veya karıştırılmış sesler hastalara “external sound” opsiyonu kullanılarak dinletilebilir. Özel geliştirilen “In the ear” monitör sistemi ile hastaların işitme cihazlarının kendi kulaklarında nasıl işitildiği dinlenilebilir ve olası problemlere daha kolay çözümler üretilebilmektedir.

affinityBanner2.jpg

İşitme Cihazı Testi

 

REM440 modülü ile Affinity2.0 işitme cihazlarının özelliklerini detaylı bir şekilde analiz etmenizi sağlamaktadır. Örneğin gülrültü azaltma ve yönsellik gibi teknolojilerin analizi kolaylıkla yapılmaktadır.

RECD

Ulusal İşitme Tarama Programı sayesinde yeni doğanların ilk altı ay içerisinde işitme kaybı olup olmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca, yeni doğan ve çocukların kulak kanalları yetişkinlere göre farklılıklar göstermektedir ve işitme cihazı uygulamalarında RECD (Real Ear Coupler Difference) ölçümü yapılması gerekmektedir.

Affinity 2.0'da RECD ölçümü için kullanılan SPL60 probunun hem mikrofon hem de hoparlör özelliği bulunmaktadır. Böylece probun hasta kulağına yerleştirilmesi daha kısa sürmektedir.

RECD ölçümü yapılamayan durumlarda REM440 yazılımında yaşa bağlı normatif veriler sayesinde yaklaşık hedef değerini kullanıcılara vermektedir.

recd.png
On-Top Modu


On Top (üstte kal) modu sayesinde kullanıcılar işitme cihazı programlama yazılımı ile aynı anda REM440 yazılımını kullanabilmekte, işitme cihazı programlama yazılımında yapılan değişikliklerin REM sonuçlarına etkisi çok daha hızlı bir şekilde ölçümlenerek gösterilmektedir.

 • Üstte Kal Modu

 • Open fit uyumlu

 • RECD ve kavite doğrulaması

 • DSLv5 ve NAL-NL2 prescription hedefleri

 • Autofit, REMfit ve EXPRESSfit uyumlu

REM_ekran.png

Odyometri

AC440 Odyometre modülü, kullanıcı dostu arayüzü ve gelişmiş diagnostik test özellikleri sunmaktadır.

AUD
AC440 Odyometri Test Bataryası


AC440 temel konuşma ve saf ses odyometri testlerini yapabilecek şekilde geliştirilmiştir. Sistem opsiyonel olarak sunulan ek lisanslamalarla basit değerlendirmelerden nörolojik araştırma yapmak isteyen kullanıcılara kadar çok geniş olanaklar sunmaktadır.

Eğitim ve tanı amacıyla hastalardan daha önce alınan kayıtlar mevcut kayıtlar ile üst üste çakıştırılarak karşılaştırılabilmekte ve anında REM440 yazılımına aktarılabilmektedir.

patient7.png
Yüksek Frekans (HF440) ve Multi Frekans (MF440)
 

Affinity Compact’ın odyometre modülünde opsiyonel olarak sunulan Yüksek Frekans özelliği ile 20kHz’e kadar odyometri testi yapabilir, ototoksite hastalarının işitme kayıplarında erken dönemde takip edebilirsiniz. Multi Frekans opsiyonu eklendiğinde sistem tinnitus hastalarının en hassas şekilde analiz edilmesini sağlamaktadır.

MLD (Masking Level Difference)

 

MLD testi genellikle CAPD test bataryasının bir parçası olarak kullanıllmaktadır ve hastalara farklı sinyal fazlarına sahip binaural ton ve gürültü gönderilerek yapılmaktadır. MLD testi sayesinde maskelenmiş eşik kaymaları oluşmakta ve hastanın binaural entegrasyon zorlukları hakkında bilgiler elde edilmektedir.

AFFINITY_Front.png
Konuşma Testleri

 

Güncel konuşma test protokolleri artık harici bir CD oynatıcıya ihtiyaç duymamaktadır. Skorlama metodları dahili hafızada bulunan kelime listelerinin hastalara uygulanması ile kolayca yapılmaktadır.

QuickSIN

Sinyal-Gürültü karışık olan ortamlarda bireylerin konuşmayı algılama seviyelerinin değerlendirildiği QuickSIN testinde güvenilir skorlamalar ve öneriler tablosu sayesinde hastalarınızı daha kolay değerlendirebilir ve takip edebilirsiniz.

Görsel Konuşma Eşleme

Visible Speech Mapping (VSP)

VSP440 Modülü ile İşitme cihazının performansı ve hastanızın işitme kaybı ile ilgili bilgileri görselleştirerek daha kolay açıklayın! 

VSP
Görsel Konuşma Eşleme - Visible Speech Mapping (VSP) ile gerçek kulak ölçümlerinin değerlendirilmesi ve hastalara açıklaması kolaylaşmaktadır.

İşitme cihazı ile yapılan bir ölçümden elde edilen sonuçlar ile işitme cihazı olmadan elde edilen sonuçlar ile gerçek zamanlı olarak bilgisayar ekranında karşılaştırılır. Böylece işitme cihazının hastaya sağlayacağı faydayı anlatmak kolaylaşmakta ve hastalar daha kolay ikna edilmektedir.

affinity_screen_vsp.jpg
İşitme cihazı uygulamasında hastaların doğru bir şekilde
değerlendirilmesi en önemli kısımdır.
VSP ekranında dinamik aralık, normal işitme seviyeleri ve hastanın SPL cinsinden işitme kaybı, ortam seslerinden örnekler, tahmini konuşmayı anlama farklılıkları ve işitsel gelişim değerleri gösterilir. Ekran görüntüsü üzerinden hastalara kompresyon karakteristikleri, binaural faydalar ve diğer gelişmiş işitme cihazı özellikleri kolayca anlatılmaktadır.
Bu değerlendirmenin doğru yapılabilmesi için geliştirilen VSP gerçek zamanlı yapılan ölçümlerden elde edilen verileri kolay anlaşılır grafikler üzerinden hastalarınıza anlatmaya yardımcı olmaktadır. Bu sebeplede Visible Speech Mapping modülü işitme cihazı merkezleri tarafından her geçen gün daha fazla talep edilmektedir.

İşitme Cihazı
Test Modülü (HIT)

Hearing Instrument Test (HIT)

HIT440 Modülü ile tüm işitme cihazlarının teknik doğrulamasını ve kontrollerini yapabilirsiniz.

AFFINITY_Open.png
HIT
HIT440 Yazılım Özellikleri

 

 • IEC ve ANSI standartlarına göre düzenlenmiş dahili test dizileri

 • Kullanıcı tarafından düzenlenebilir test protokolleri oluşturma

 • 1 dB’lik adımlar ile artırılabilir 40 – 100 dB SPL arasında uyarı verme

 • Test oturumları arasında karşılaştırma yapabilme

 • Yüksek frekans çözünürlüğü

 • Noah 4, OtoAccess ve XML uyumu

Geniş Test Protokolleri

 • OSPL90, Full On Gain, InputOutput, Attack/Recovery Time, Reference Test Gain, Frequency Response, Equivalent Input Noise, Harmonik Distorsiyon, Intermodülasyon Distorsiyonu, Mikrofon Yönselliği Testi

 • Warble ton, Saf ses, Random noise, Pseudo random noise, Bant limitli beyaz gürültü, Chirp, ICRA, Gerçek konuşma sesi ve herhangi başka bir ses dosyası ile uyarım yapabilme (otomatik kalibrasyon özelliği mevcuttur)

HIT laptop interacoustics Affinity 2.0.
AFFINITY_Front.png
Üstün Kullanım Özellikleri

 

Sesi absorbe edebilen silikon tabanlı özel tasarıma sahip ses geçirmeyen odacığı ile HIT modülü, zorlu koşullarda bile işitme cihalarını değerlendirmenizi sağlayacaktır. 

HIT440 yazılımı ile beraber işitme cihazlarının yanı sıra SKS10 Skull Stimulator kavitesi kullanarak kemiğe implante işitme cihazlarını da değerlendirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken ANSI veya IEC standartlarına göre oluşturulmuş hazır test protokollerinden birini seçmek veya kendinize özel test protokolü oluşturmaktır.

SKS10 - Kafatası Simülatörü

Kemiğe implante işitme cihazlarının teknik ölçümlerini opsiyonel SKS10 ve HIT440 modülü ile yapabilirsiniz.

 • Batarya voltajı

 • Akım tüketimi

 • Frekans aralığı

 • Peak OFL (50dB/60dB ve 90dB SPL giriş ile)

 • Equivaltent input noise

 • İşlemleme gecikmesi

coupler.measure affinity 2.0.png
Sonsuz Döngü Testi

 

Gidip gelen arızalara sahip işitme cihazlarının tolerans sınırlarını aştıklarının belirlenebilmesi için sonsuz döngü testi ile edilmesi gerekmektedir. Böylece arıza tolerans sınırını aştığında kaydedilebilmekte ve sebebi anlaşılabilmektedir.

Yönsel Mikrofonlar

 

HIT440 modülünde bulunan dual hoparlör sistemi ile Affinity2.0 kutusu içerisinde yönsel mikrofona sahip işitme cihazlarının testleri kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Geçmiş Oturumlar

 

HIT modülünde yapılan tüm testler işitme cihazının zaman içersindeki arıza durumu ve özelliklerinin karşılaştırması geçmişte yapılan testler kolaylıkla geri çağrılarak ekranda gösterilmektedir. İşitme cihazlarının objektif olarak değerlendirilmesiyle elde edilen bilgiler sayesinde performanslarını gözlemleyebilirsiniz.

TBS25 Test Kutusu ile Uyumlu
 
HIT440 yazılımı, harici bir ölçüm kutusu olarak geliştirilen TBS25 modeli ile de uyumlu çalışmaktadır.
bottom of page