top of page

BİR DEVRİME
TANIKLIK EDİN!

Geniş Bant Timpanometre ile yenidoğan, çocuk ve yetişkinlerin
orta kulak fonksiyonlarını kolay ve güvenli bir şekilde değerlendirin. 

WBT - Geniş Bant Timpanometri

 • Geniş Bant Timpanogram (WBT) ile tek bir ölçüm ile 226 - 8000 Hz arasında yüzlerce timpanogram ölçümü

 • Orta Kulak Rezonans Frekansı Timpanogramı

 • Y, B, G ve Faz bilgileri

 • 3 Boyutlu Görünüm

 • Ortam Basıncında Absorbans Ölçümü

 • Timpanik Tepe Basıncında Absorbans Ölçümü

 • Basınçsız Absorbans Ölçümü

 • Standart timpanometrelerde orta kulağın ölçümü için tek bir prob ton frekansı kullanılmaktadır.

 • Bu frekans yetişkinlerde 226 Hz, 6 ve 6 aydan küçük bebeklerde ise 1000 Hz’dir.

 • Geniş Bant timpanometri 226 – 8000 Hz aralığında frekans spektrumuna sahip dar bant klik uyaran ile 226 – 8000 Hz aralığında yüzlerce timpanogramı 3 Boyutlu bir düzlemde gösterir.

 • Araştırma modülü ile detaylı veri analizi

 • Geliştirilebilir platform...

WBT_3D_Genis_Bant_Timpanometre.png

Orta Kulak Fonksiyonlarını 3 Boyutta İnceleyin

Basınç Düzlemi (Timpanogram)

 

Tek bir ölçüm ile 226 - 8000 Hz arasında uygulanan uyaran sonucunda elde edilen yüzlerce timpanogram tek tek görüntülenebilir ve istenirse yanyana karşılaştırılabilir.

Özellikle 5 - 8 aylık bebeklerde 226 Hz ve 1000 Hz timpanogramlarının bir arada görüntülenebilmesi büyük avantajdır.

tymp newborn.png
Geniş Bant Averajlanmış Timpanogram

 • Bebeklerde orta kulak problemlerinin daha kolay ve doğru tespiti.

 

 • 4 ve 8 aylık yaş aralığında iki geleneksel timpanogram tek seferde elde edilir.

           Prediction of Conductive Hearing Loss Using Wideband Acoustic Immittance, Prieve et al                   Ear&Hearing, Vol 34, Supplement 1, 54s-59s

 

 • Orta kulak efüzyonlarında geleneksel timpanometri testine göre daha doğru sonuçlar verir.

             Wideband Acoustics Transfer Functions Predict Middle-Ear Effusion / Ellison et al,
           Laryngoscpe 122: April 2012

 

 • Geniş Bant Averajlanmış Timpanogram ile artefaktsız ve daha doğru timpanogramlar elde edilir

           Sound-Conduction Effects on Distortion-Product Otoacoustic Emission Screening Outcomes             in Newborn Infants: Test Performance of Wideband Acoustic Transfer Functions and 1-kHz
           Tympanometry, SANFORD ET AL. /Ear&Hearing, Vol 30 No.6,635-652

Geniş_Bant_Timpanogram.png
Frekans Düzlemi (Absorbans)


Dış kulak yolu kanalına gönderilen dar bant klik uyaranın bir kısmı timpanik membrandan içeri geçer, bir kısmı ise geri yansır.

İçeri geçen uyaran miktarı absorbans olarak timpanik membrandan geri yansıyan ve prob mikrofonu tarafından ölçülen değer ise reflektans olarak tanımlanır. 

 

Bu işlem basınçsız ve timpanik tepe basıncında yapılabilir.  Her iki metodun kullanım alanı farklıdır.

Absorbans.png
Absorbans Grafik.png

NB Klik Uyaran

Absorbans

Reflektans

Middle Ear.jpg
Basınçsız Absorbans
(Ambient Absorbance)

 

Basınçsız Absorbans Ölçümü (Ambient Absorbance),
dış kulak yoluna basınç uygulanmakdan yapılan absorbans ölçümüdür.

 

Dış kulak yoluna basınç uygulanmasının zararlı olabileceği (orta kulak cerrahisi sonrası) veya basınç
ile ölçüm alınamayan (perfore TM, kulak tüpü vb) durumlarda kullanılmaktadır.

 

Hastanın preop ve postop karşılaştırması ve uygulamanın başarımının görüntülenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Perfore TM Basınçsız Absorbans Ölçümü
 

Perfore TM sahip bir kulakta yapılan basınçsız absorbans ölçümünde 1-2 kHz'de tepe elde edilir.

Bu tepe perforasyon küçükse yüksek frekanslara, büyükse alçak frekanslara doğru kayar.
Klasik timpanometride ise prob ile kulak tıkanamamakta veya düz timpanogram elde edilmektedir.

Bu tip kulaklarda yapılan Absorbans ölçümü perforasyonu ve büyüklüğü hakkında bilgi verdiği gibi aynı zamanda orta kulağın frekans spesifik geçirgenliği ile ilgili de bilgi verir.

ambient.png
Timpanik Tepe Basıncında Absorbans Ölçümü


Orta kulak timpanik tepe basıncında tutularak absorbans ölçümü yapılır. Bu sayede normatizasyon yapılabilmekte ve farklı orta kulak patolojileri ile karşılaştırma yapılabilmektedir. Efüzyon ve negatif kulak basıncı ayrımı, otoskleroz tespiti ve prognozu, osiküler zincir bozukluklarının tespiti ve etkisi, semisirküler kanal dehisansı tespiti yapılabilecek patolojilere örneklerdir.

Normatifler.png

Diğer Titan Modüllerini Keşfedin

titan-standing-1024x1024.png

Titan Klinik TEOAE ve DPOAE modülleri ile hızlı ve güvenilir Oto Akustik Emisyon Testleri yapmanızı sağlar. Daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız...
 

Titan_Otomatik_ABR_Geçti.png

Otomatik ABR

Titan ABRIS modülü ile Yeni Doğan İşitme Taramasında kullanılan Otomatik ABR testini yüksek sensitivite ve spesifisite ile yapmanızı sağlar. Daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız...

Titan_og_skaerm_WBT.jpg

Titan Geniş Bant Timpanometre Modülü geleneksel timpanometrelerin aksine 226Hz - 8000Hz aralığında tek bir ölçümle orta kulak hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olmanızı sağlar. Daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız...

TitanScreener%20OAE%20Timpanometre%20ABR

Titan Diagnostik veya Klinik Timpanometre cihazı olarak orta kulak fonksiyonlarını detaylı bir şekilde değerlendirmenizi sağlar. Daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız...

 

bottom of page