top of page

CSL
4500B

Computerized Speech Lab

Ses ve konuşma bozukluklarını değerlendirmede altın standart.

CSL4500B-Doctor---Patient.png

Computerized Speech Lab Model 4500B

CSL 4500B, hasta konuşmasının ve sesinin doğru gösterimi için yüksek kaliteli kayıt, kanıta dayalı klinik uygulamaları desteklemek için çok sayıda konuşma ve ses kalitesi ölçümüne sahip, işitsel ve görsel dönütleri destekleyen yazılım ve donanımları içermektedir.

Kaydet, Değerlendir ve Uygula

CSL4500B-Record-Analyze-Repeat.png

Optimize sinyal kaydı sesin doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlar

Algoritmalar kullanılarak ölçümler doğrulanır

Performans karşılaştırması için normatif veri kullanılır

Gerçek zamanlı görsel ve işitsel dönütlerle terapi hedeflerine erişilir.

30 yılı aşkın bir süredir klinik araştırmalarda kullanılan CSL donanım ve yazılım çözümü, konuşma ve sesin klinik değerlendirmesi ve tedavisi için dünyanın önde gelen ses kliniklerinde kullanılmaktadır.

Araştırmacılar için ek işlevsellik sağlayan CSL,

iyi kurulmuş metodolojiler aracılığıyla konuşma ve ses araştırmaları için

nicel ve objektif veriler toplamak için önemli bir araçtır.

CSL akustik yazılımları, klinisyenlerin yardımcı davranış anlayışına katkıda bulunmak için hakemli birçok çalışma tarafından kanıtlanmış analiz algoritmalarını kullanır.

CSL 4500B Yazılım Modülleri

bottom of page