top of page

VisualEyes™
525 VNG

Video Nistagmografi Sistemi

VisualEyes™ 525; KBB ve Nöroloji Hekimleri, Odyologlar ve Denge Merkezleri tarafından periferik vestibüler sistemin ve santral vestibüler yolların işlevselliğnin değerlendirilmesinde kullanılan eksiksiz bir VNG sistemidir.

Torsiyonel göz takibi, 3D baş modellemesi, 

Ocular Counter Roll ve Sakkadometri protokolleri ile hastalarınızın vestibüler bozukluklarını daha detaylı bir şekilde değerlendirmenizi sağlar.

visualeyes02-green-7d3ea4da.jpeg

​   Vestibüler Testler

 • Spontan Nistagmus

 • Pozisyonel Testler

 • Post Head Shake

 • Roll Test

 • Bow & Lean

 • Dix-Hallpike

 • Bitermal Kalorik (kalorik cihazı ile)

 • vOCR - Video   Ocular Counter Roll 

VisualEyes 525

VNG TEMEL TEST BATARYASI

VisualEyes 525 ile, vestibüler ve okülomotor testler yapılabilmektedir.

​   Okülomotor Testler

 • Sakkad

 • Pursuit (Takip)

 • Optokinetik

 • Gaze (Bakış)

 • Sakkadometri

YENİ-BANNER.png
YENİ-BANNER.png
Dokunmatik Ekran Visual Eyes 525 VNG int
Oda Kamerasi Visual Eyes 525 VNG interac
LCD Ekran Visual Eyes 525 VNG interacous

Dokunmatik Kullanıcı Arayüzü

 • Dokunmatik özelliği göz önüne alınarak tasarlanmıştır

 • Testten sonuca en kısa sürede ulaşın

 • Sezgisel tasarım

Oda Kamerası

 • Hasta hikayesi yorumları kaydı

 • Pozisyonel manevralerda sesli ve görüntülü kayıt

 • Test öncesi ve sonrası hasta görüşmesi

Büyük İkincil Ekran

 • Tam alan görsel uyaran

 • Vestibüler testlerde  gözler görüntülenir

 • Test sırasında hastanın gözleri odanın her yerinden görülebilir

video-playback Visual Eyes 525 VNG inter
top mounted camera google.png
Visual Eyes 525 VNG interacoustics repor

Üstün Nitelikli Video Oynatma

 • Yavaş çekimde veya kare kare oynatır

 • Video oynatma sırasında pupildeki + imleci görüntülenir

 • Video ile senkronizasyon zaman imleci traseler üzerinde görüntülenir

 • Videolar ana ekranda bir dosyada depolanır

USB 3.0 Uyumlu Gözlükler

 • USB 3.0 uyumlu kamera teknolojisine sahip Video Gözlük, USB Hub'undan ayrı bir USB bağlantı noktasına takılırak yüksek kaliteli görüntü sağlar.

Rapor/Bulgular Şablonu

 • Öntanımlı raporları kullanın veya siz oluşturun

 • Kolay rapor yazmak için öntanımlı bulgulara erişin

 • Raporların demografik alanlarını OtoAccess'e bırakın

 • Rapor yazmak için bulguları siz oluşturun.

voice-timer Visual Eyes 525 VNG interaco
Uzaktan kumanda Visual Eyes 525 VNG inte
front camera mounted google.png

Sesli Zaman Ölçer

 • Sesi, bip sesini veya ikisini birden ölçün

 • Geriye veya ileri sayma seçeneği

 • Hastayı konumlandırmak için ipuçları vardır

Uzaktan Kumandayla Test

 • USB bağlantılı ayak pedalı, el uzaktan kumandası veya gözlük butonu ile testler arasında geçiş yapmak mümkündür

Pediatrik Video Gözlük

 • Pediatrik hasta grubunun değerlendirilebilmesi için opsiyonel olarak sunulan Video Gözlük küçük hastaların yüzüne tam uyumludur.

Ek Özellikler

 • Makyajdan etkilenmeyen son teknoloji pupil takip sistemi

 • Kayıtları tam ekranda oynatma özelliği ile göz hareketlerini kolaylıkla takip

 • Nistagmus düzenleme fonksiyonu

 • Fiksasyon İndeks hesabı ile spontan Nistagmus değerlendirmesi

 • Pediatrik uyaranlar

 • Gerçek zamanlı analiz

 • Kompakt ve kullanışlı tasarım/donanım

Sakkadometri

Sakkadometri, gelişmiş bir okülomotor testidir ve sakkadik göz hareketlerinin oluşturulmasında yer alan farklı beyin bölgelerinin ve devrelerinin fonksiyonel değerlendirmesini sağlar. Sakkadlar geleneksel olarak latans, amplitüd ve hız dahil olmak üzere üç farklı özelliğiyle analiz edilir. Sakkadometri, sakkadların bu geleneksel analiz parametrelerine yeni analiz verileri ekleyerek, lezyon lokalizasyonu için daha fazla bilgi sağlayan faz veri analizi yapan, daha uzun test süresiyle yorulabilirliğe ve hata ölçümününe bakan bilişsel bir testtir.

Prosakkad ve Anti-Sakkad tesleriyle yapılan bu derinlemesine inceleme, beyin sarsıntısı, kafa travması, nörodejeneratif hastalıklar, hareket bozuklukları, depresyon ve dikkat eksikliği bozuklukları gibi nörolojik hastalıkların iç yüzünü anlamada klinik olarak uygulanabilir çözümler sağlar. Daha gelişmiş bu testler, geleneksel sakkad testinde her zaman tespit edilemeyen bilgiler sağlar.

vOCR - Ocular Counter Roll Test

vOCR testi, torsiyonel göz izleme algoritmasından yararlanarak otolit fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan klinik bir testtir. Otolitleri ve bunların santral bağlantılarını değerlendirmenizi sağlar.

Yapılan ölçümler sonucunda sağ baş eğimleri için dinamik ve statik OCR cevapları  grafikleri görüntülenir ve torsiyon derecesi hesaplanır.

Visual Eyes™ 525 VNG Sistemine
İlave Edilebilecek Modüller

Kliniğinizin ihtiyacına göre istediğiniz modülleri, Visual Eyes™ VNG Sisteminizin temel test bataryasına ilave edebilirsiniz.

 • Advanced Dix Hallpike torsiyonel nistagmus ölçümü

 • Lateral Head Roll Test

 • DVA (Dynamic Visual Acuity)

 • GST (Gaze Stabilization Test)

DVA Sensor.png
 • Test ayarlarını düzenleme

 • Büyük miktarda veriyi dışa aktarma

 • Göz hareketi kayıt analizlerinin özelleştirilmesi

RM3.png
Hava ve Su
Kalorik
 • Bitermal Kalorik

 • Monotermal Kalorik

air-aqua-THUMB.png
 • Elektronistagmografi
  ile okülomotor ve vestibüler testler yapabilirsiniz.

ENG.png

VORTEQ Değerlendirme Modülü

1. Advanced Dix-Hallpike & Roll Test

Bu modülde Dix-Hallpike testinde, yalnız horizontal ve vertikal nistagmus değil, torsiyonel nistagmus traseleri de görüntülenebilir, torsiyonel nistagmusun şiddeti (yavaş faz hızını) ölçülebilir. 

Dix-Hallpike-Advanced.png

Advanced Dix-Hallpike testinde: 

 • Torsiyonel nistagmus traseleri

 • Torsiyonel nistagmus yavaş faz hızı

Ayrıca videogözlüğe takılan VORTEQ IMU sensörü, Dix-Hallpike ve Lateral Roll testlerinde, klinisyenin hastayı doğru pozisyonlara getirmesine rehberlik eder

 Advanced Dix-Hallpike testinde: 

 • 3D kulak kanalı modeli

 • Manevra rehberi

3D-HEAD-DIXHALLPIKE.png

Advanced BPPV Modülü, VisualEyes™ sistemine opsiyonel olarak ilave edilerek, torsiyonel nistagmus analizi ve manevra rehberiyle BPPV tanısının daha doğru ve güvenilir olmasını sağlar.

VORTEQ™ Değerendirme

2. DVA - Dynamic Visual Acuity (Dinamik Görme Keskinliği)

Dinamik Görme Keskinliği (DVA) testi, fonksiyonel baş hareketine cevap olarak VOR fonksiyonunun bir cihazla ve objektif olarak davranışsal değerlendirmesini sağlar. Statik ve dinamik görme keskinlikleri karşılaştırarak değerlendirilir.

Seçilen test frekanslarında, statik ve dinamik görme keskinliği arasındaki optotip boyutu değerlendirilir.

Dinamik Görme Keskinliği testi, hastaya videogözlük yerine DVA baş bandı takılarak yapılır. Hasta normalde gözlük veya kontakt lens takıyorsa, bunlar DVA testi sırasında kullanılmalıdır. 

3. GST - Gaze Stabilization Test

Gaze Stabilization Test (GST), fonksiyonel baş hareketlerine cevap olarak vestibülo-oküler refleks (VOR) fonksiyonunun davranışsal değerlendirmesidir.

GST testi, DVA testi ile eşleştirilir ancak GST testinde hasta başını farklı hızlarda hareket ettirirken, optotip test boyunca statik keskinlik skorlarından belirlenen boyutta kalır.

Araştırma Modüü

Araştırma (Research) Modülü

Araştırma modülü, kaydedilen göz hareketlerinin, klinik çalışmalar ve araştırmalar için özel analizini yapabilmek amacıyla büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde dışa aktarmak isteyen araştırmacılar ve bilim insanları için geliştirilmiş bir modüldür.

Daha kolay veri analizi için tüm göz hareketi ham verileri bir Excel elektronik tablosuna veya Matlab programına kolayca aktarılmasını sağlar.

Araştırma amacıyla nistagmus belirleme parametrelerini değiştirmenizi ve göz hareketleri analizlerinin özelleştirilmesini sağlar.

ENG Modülü

Elektronistagmografi (ENG) Modülü

Elektronistagmografi (ENG) modülü video gözlükle test yapılamayacak erişkinlerde ve pediatrik değerlendirmede kullanmak için VisualEyes™ sistemine opsiyonel olarak ilave edilebilir. VisualEyes™ sistemi ayrıca vestibüler bozuklukların elektronistagmografik değerlendirmesine, teşhisine ve dokümantasyonuna yardımcı olacak bilgiler sağlar.

 

ENG testiyle, elektrotlar kullanarak göz hareketleri değerlendirilir ve göz hareketleri analizi görüntülenebilir, kaydedilebilir ve arşivlenebilir. 

Elektrotlar ve DataLink kullanılarak Spontan Nistagmus, Dix-Hallpike, Pozisyonel, Kalorik, Gaze, Pursuit, Random Sakkad, Sakkadometri, Optokinetik testleri yapılabilir.

ENG opsiyonunuzu VNG sisteminize ya da Orion Rotasyonel Sandalyeye ilave edebilirsiniz.

VisualEyes™ 525 ve Visual Eyes™ 515 Özelliklerini Karşılaştırın

VisualEyes™ 525

 • Spontan Nistagmus

 • Pozisyonel Testler

 • Post Head Shake

 • Roll Test

 • Bow & Lean

 • Dix-Hallpike

 • Bitermal Kalorik (kalorik cihazı ile)

 • Sakkad

 • Pursuit (Takip)

 • Optokinetik

 • Gaze (Bakış)

 • Sakkadometri

 • vOCR - Video Ocular Counter Roll 

Opsiyonel Modüller

 • VORTEQ™ Değerlendirme Modülü

  • Dynamic Visual Acuity (DVA)

  • Advanced Dix Hallpike ve Lateral Head Roll Test

  • Gaze Stabilization Test (GST)

 • Araştırma Modülü

 • ENG Modülü

 • Orion Auto-Traverse Chair

 • Orion Comprehensive Chair

 • Orion Reclining Chair

YENİ-BANNER.png
YENİ-BANNER.png

VisualEyes™ 515

 • Spontan Nistagmus

 • Pozisyonel Testler

 • Post Head Shake

 • Roll Test

 • Bow & Lean

 • Dix-Hallpike

 • Bitermal Kalorik (kalorik cihazı ile)

Opsiyonel Modüller

 • VORTEQ™ Değerlendirme Modülü

  • Dynamic Visual Acuity (DVA)

  • Advanced Dix Hallpike ve Lateral Head Roll Test

  • Gaze Stabilization Test (GST)

 • ENG Modülü

 • Orion Reclining Chair

bottom of page