top of page

MDVP
Model 5105

Multi Dimensional Voice Program

Ses kalitesinin kantitatif ölçümünde altın standart olarak kabul edilen MDVP ile 22 farklı ses parametresini tek bir kayıtla analiz edin. 

MDVP PNG.png

Multi Dimensional Voice Program

Multi-Dimensional Voice Program (MDVP); Ses kalitesinin kantitatif ölçümünde altın standarttır. Tek bir ses kaydı üzerinden 22 farklı parametrenin analizi bu yazılımla yapılmaktadır.

Yazılımın normative referansları normal ve bozuk seslere dayanarak geliştirilmiştir ve sonuçlar hem grafik hem de nümerik olarak normatif eşik seviyelerine göre gösterilmektedir.

 

Ses analizlerindeki prefesyonel literatürde anlatıldığı üzere, sesin sadece 1 veya 2 farklı sesli parametresinin (ör. sadece jitter ve shimmer gibi) incelenmesi hastanın sesindeki anormallikleri kesin olarak tanımlamaya yetmemektedir. Örneğin hastanın Jitter değerleri normal sınırlar içerisinde ve periyodik modülasyonu bir çok glotal periyotlar boyunca (tremor) olmasına rağmen cyle-to-cycle modülasyonlarda farklılıklar görülebilir. 

doc-adult-patient-Ses ve Konusma Bozuklu
Multi-dimens Ses ve Konusma Bozukluklari

Benzer bir şekilde, glottal kapanmanın tam gerçekleşmediği hastalarda türbülans sebebiyle oluşan gürültü, aperiyodik titreşimden oluşan gürültüden farklı olacaktır. 

MDVP yazılımı ile klinisyenler hastaların patolojilerini daha kolay değerlendirmekte ve zaman içerisindeki değişimleri gözlemleyebilmektedirler. Elde edilen yanıtlar profesyonel literatürde yer alan normatif veriler ile anında karşılaştırılabilir. 

 

MDVP yazılımı kolay kullanım özellikleri ve dahili protokolleri ile altın standart olarak kabul edilmektedir. 

 

Yazılım, CSL Model 4500B veya Multi-Speech Model 3700 ile beraber kullanılabilir.

MDVP radyal grafiği, kişinin ses parametrelerini, normatif eşiklerin olduğu bir daire üzerinde gösterir. Normatif eşiklerin içindeki parametreler dairenin içinde, normatif eşiklerin üstündeki parametreler dairenin içinde çizilmiştir.

Örneğin yandaki grafikte SPI (yumuşak fonasyon İndeksi), çemberin dışında çizilmiştir.

Multi-dimens2 Ses ve Konusma Bozukluklar
bottom of page