top of page
laptop_EyeSeeCam_VisualEyes_goggle.png

EyeSeeCam vHIT

Video Baş Savurma Testi

EyeSeeCam vHIT ile vestibülo-oküler refleks (VOR) hızlı ve objektif olarak değerlendirilir
 

 • Hafif ve kaymayı azaltan gözlük tasarımı

 • Sağ veya sol göz test edilebilmesi için yeri değiştirilebilir kamera

 • 3D Baş modeli

 • Anlık kazanç ve hız regresyon ölçümü

 • Gizli (covert) ve açık (overt) sakkad kazanç

 • SHIMP Testi

vHIT - Video Baş Savurma Testi (Video Head Impulse Testi) lateral,
RALP ve LARP düzlemlerde klinisyen tarafından uygulanan
öngörülemeyen baş savurmaları (impuls) ile altı semisirküler kanalı 
ayrı ayrı değerlendirerek, unilateral ve bilateral vestibüler
kayıpları tanılamak için kullanılır.

vHIT, klinisyenin “baş dönmesi” olan hastayı etkin bir şekilde değerlendirmesini ve baş dönmesinin vestibüler bozukluk ile ilgili olup olmadığının belirlenmesini sağlar.  

 

EyeSeeCam vHIT, altı semisirküler kanalın (lateral, anterior ve posterior)  VOR kazancını ölçmek ve açık (overt) ve gizli (covert) düzeltici sakkadları belirlemek için açısal hız sensörü ve 220Hz değerinde kayıt yapabilen yüksek hızlı video kameralar kullanır.

EyeSeeCam vHIT, hastanın baş hareketine karşı oluşan
vestibülo-oküler refleksi ölçer

eyeseecam yanit vHIT interacoustics.png
vhit dysfunction.png

Sağlıklı Vestibüler Sistem


Sağlıklı vestibüler sisteme sahip olan bireyler, başları hareket halinde olsa bile gözlerini sabit bir hedefe odaklanmış olarak tutabilmektedirler.

Vestibüler Disfonksyon

Vestibüler disfonksiyonu olan bireylerde ise gözler hedefte sabit kalamaz, başla birlikte aynı yöne hareket eder ve sonra hedef noktasını yakalayabilmek için yakalama (catchup) sakkadları olarak adlandırılan bir düzeltme hareketi yaparlar.

NormalLateralCanalTest_showing_canals.jp
EyeSeeSix.jpg

EyeSeeCam vHIT ile 6 semisirküler kanalın testi yapılıp, gerçek zamanlı olarak baş ve göz hareketleri görüntülenir, göz hareketleri kaydedilir.

Üstün kazanç hesaplama algoritması az uyaran ile doğru sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Sonra kazanç ve hız regresyon analizleri yapılarak sonuçlar kolay anlaşılır grafikler halinde ekranda gösterilir. Kazancın düşmesi, gizli (covert) ve/veya açık (overt) sakkadların varlığı, periferik vestibüler zayıflığı göstermektedir.

Sakkad data tablosu ile yenilikleri keşfedin

Saccade Reports.png

Her oturumun ardından veriler kolay ve anlaşılır grafikler ve tablolar halinde ekranda görüntülenir.
 

 • Kazanç ve anlık kazanç bilgileri

 • Kazanç asimetrisi

 • Hız regresyon grafiği

 • Sakkad data tablosu

 • Normatif aralıklar grafikler üzerinde gösterilir.

3D Baş Modeli

Baş savurma hareketleri yapılırken semisirküler kanalların doğru ve güvenilir bir şekilde uyarılması için 3D baş modeli kullanılmaktadır.

3D baş modeli, kamera içerisinde bulunan dahili jiroskop ile birlikte çalışarak kullanıcıya görsel geri bildirim sağlamaktadır.

Gözlük vHIT için özel olarak tasarlanmıştır

Hafif, kaymayan gözlük tasarımı, gözlük kaymasından kaynaklanan hataları en aza indirir,
sağ ve sol göz testlerini yapabilme yeteneği maksimum esneklik sunar.

 • 2D ve 3D Kafa Modeli ile yön rehberliği

 • SHIMP Protokolü

 • Sakkad editör ile daha doğru ve güçlü analiz

 • Üstün tasarımlı çok hafif ve kaymayan gözlük

 • Hafif ve esnek yapısıyla pediatrik ve yetişkin değerlendirmede tek donanım

 • Başka donanıma gerek kalmaksızın USB kablo ile bağlantı

 • Dahili eylemsizlik ölçüm birimi (yön ve hızlanma bilgisinin ölçülmesi)

 • Basit ve hızlı kalibrasyon için dahili lazer ışıkları

 • Her iki gözü test edebilmek için kolayca yer değiştirilebilen kamera

 • Üstün nitelikli göz takibi için yüksek hızlı kamera kaydı

 • Kamera sabitleyiciler ile daha stabil kayıtlar

Girl vHIT goggle.jpg

SHIMP Testi

Supression Head IMPulse (SHIMP) Testi ile klinisyeler VOR fonksiyonu hakkında ek bilgi sahibi olur.

SHIMP testinde hasta lazer ile yansıtılan sabit hedefi ani baş hareketiyle takip ederek sakkad oluşturabiliyorsa (vHIT aksine) vestibüler sistem fonksiyonel kabul edilir.

SHIMP testi, vHIT testinin tek başına zor yorumlandığı durumlarda ek bilgi sahibi olmak ve hastada rehabilitasyona başlamadan önce rezidüel fonksiyonu doğrulamak amacı ile kullanılır.

shimp-test.png
bottom of page