top of page
eclipse_ce_chirp_ls_edited.png

Eclipse
Research
Modülü

Araştırma Modülü

Eclipse EP25 Modeli veya VEMP modülüne eklenebilen Research modülü ile kayıtlarınızı dışa aktararak Microsoft Excel veya MATLAB gibi programlarda detaylı analizler yapabilirsiniz.

 

 

Research Modülü

Laptop_Front_EP_Research-Module.png

Research Modülü, Eclipse EP25 Klinik ABR cihazına veya VEMP modülüne opsiyonel olarak eklenmektedir. 

 

İşitsel uyarılmış potansiyellerin derinlemesine analizine imkan veren Research modülü ile;

 

  • Dalga formlarını veya tüm kayıtları XML formatında Microsoft® Excel veya MATLAB® gibi programlar ile daha detaylı analiz için dışa aktarabilir,

  • Tüm kayıtlarınız için günlük tutabilir, 

  • /da, /ba, /ga konuşma uyaranlarını herhangi bir ABR testinde veya MMN testinde kullanabilir,

  • Kortikal testlerde konuşma sesleri ekleyebilir,

  • Kişisel wave dosyalarını kalibre edebilir ve peRETSPL - nHL düzeltme faktörleri geleneksel uyaranlarda olduğu gibi belirleyebilir,

  • İki farklı WAV dosyası kullanarak alterne polaritede uyaran oluşturabilir,

  • WAV dosyasını sürekli uyaran veya maskeleme gürültüsü olarak kullanabilir,

  • Dışarı aktarılan verileri yine Research modül lisansı bulunan başka bir Eclipse EP25 veya VEMP modülünde açabilirsiniz.

Export2.png
add-speech-stimuli-1.png
bottom of page