VORTEQ™ ile

Vestibülo-Oküler Refleks Değerlendirmesi

VORTEQ™ (Vestibulo Ocular Reflex Test EQuipment), vertigo veya denge bozukluğu olan hastalarda Vestibülo-Oküler Reflex (VOR) analizleri yaparak  kantitatif test sonuçlarını verir.

 

VORTEQ™, Vestibülo-oküler refleksi günlük yaşam hızında, doğru ölçümünü sağlayarak, altı semisirküler kanalı inferior ve superior vestibüler sinir fonksiyonu ve vestibüler end organ bütünlüğü için değerlendirir. VORTEQ™ aşağıdaki testleri içerir:

 • vHIT - Video Baş Çevirme Testi (Video Head Impulse Test)

 • Aktif Baş Çevirme (Active Head Rotation - AHR)

 • Dinamik Görsel Keskinlik (Dynamic Visual Acuity – DVA Test)

  

 

İki göz aynı anda ayrı ayrı binoküler video gözlükle yüksek hızda (150Hz - 250 Hz) kaydedilir. Böylece bir gözünde protez, göz tembelliği, katarak veya, körlük olan hastalar "iyi" gözleriyle değerlendirilebilir.

 

Micromedical video gözlük, rahat ve hafiftir (289 gram). Gözlük yüzün kemik yapısını kavrayarak test sırasında oynamaz, yerinde kalır.

 

Micromedical

Video

Gözlük

 

Micromedical’in  açısal hız sensörleri
VisualEyes™ video gözlüğe takılır

 

Video gözlüğe monte edilmiş bir açısal hız sensörü (jiroskop) baş hızını doğru olarak ölçer. Bir gözlük monte açısal hız sensörü (jiroskop) doğru baş hızını ölçer.

 

vHIT ve DVA testlerinde baş savurma hareketinin (impuls) doğru bir hız ve ivme ile yapılıp yapılmadığı  yazılım tarafından  klinisyene bildirilir.

 

vHIT - Video Head Impulse Test

vHIT - Video Baş Savurma Testi (Video Head Impulse Testi) lateral, RALP ve LARP düzlemlerde klinisyen tarafından uygulanan öngörülemeyen baş savurmaları (impuls) kullanarak unilateral ve bilateral vestibüler kayıpları tanılamak için kullanılır.

 

Micromedical, altı semisirküler kanalın (lateral, anterior ve posterior)  VOR kazancını ölçmek ve açık (overt) ve gizli (covert) düzeltici sakkadları belirlemek için açısal hız sensörü ve binoküler yüksek hızda video kameralar kullanır.

 

Yeni bir yazılım algoritması her hasta için göz ve baş sensörü kalibrasyon gereksinimini ortadan kaldırır. VORTEQ sensörü vertikal düzlemde de yerleştirilebilir ve kanal düzlemlerine ayarlanması gerekmez. Bu kalibrasyon algoritması test hazırlık süresini önemli ölçüde azaltır ve testin doğruluğunu artırır.

 

vHIT'in en büyük avantajları şunlardır:

 1. Lezyonun hangi tarafta olduğunu belirlemek

 2. Altı semi-sirküler kanalı test etmek

 

Kalorik testi de lezyonun tarafını belirler ancak hastayı rahatsız eder, daha uzun sürer ve sadece lateral kanalları test eder. vHIT, kalorik ve rotasyonel sandalye testinden daha yüksek frekanslarda test yapar. 

 

Lateral Kanal

Pozisyonu

 

LARP

Pozisyonu

 

Micromedical vHIT Avantajları

 

 • 250 Hz'e kadar binoküler video kaydı yapar.

 • Yüze oturan gözlükle, gözlüğün kayması azaltılır ve hasta konforu sağlanır.

 • Binoküler kayıt; diskonjüge göz hareketleri, göz tembelliği, protez göz veya artefakt nedeniyle gözü izlemenin iyi olamadığı durumlarda yanlış bilgilendirmelere engel olur.

 • Açısal hız sensörü, test edilen kanal düzlemine döndürülebilir.

 • Başı çevirme kabul edilebilirlik kriterleri özelleştirilebilir.

 • Başı her çevirme sonrası teknikle ilgili görsel ve  işitsel geribildirim alınır

Active Head Rotation (AHR) Test

Aktif Baş Çevirme testi, başın hızlı hareketlerinde görsel stabiliteyi korumak için, hastanın vestibülooküler refleksinietkin bir şekilde kullanabilmesini değerlendirir.

Aktif Baş çevirme Testi, "Vestibular Head Shake" test olarak da adlandırılır. Test esnasında, hastalar bir hedefe bakarken başlarını “evet” (vertikal VOR testi) veya “hayır” (horizontal VOR testi) der gibi, test için belirlenmiş frekans aralığında elektronik bir metronom uyarımına göre sallamaktadırlar.

 

15 saniye boyunca, video gözlük ile göz hareketleri kaydedilir ve açısal hız sensörü ile başın hızı ölçülür. Baş hareketleri sırasında hedefi net bir şekilde görüş sağlanabiliyorsa, VOR işlevselliğini koruyordur ve AHR kazancı bire yakın olacaktır. Gözler hedefte kalamadığı zaman retinal kayma meydana gelir ve ölçülen VOR kazancı düşer. VOR kazanç ve simetri sonuçları rotasyonel sandalyeye benzer ama AHR doğal baş hareketlerinin daha yüksek frekanslarını test eder.

Dynamic Visual Acuity (DVA) Test

Dinamik Görsel Keskinlik (DVA), kişi ve görsel bilgi arasında relatif bir hareket varken, kişinin eylemi başarı ile gerçekleştirebilmesi için (örn. araç kullanmak, uçmak, atletizm), eylem sırasında retinal imaj sabitlemesinin sağlanıp sağlanmadığını değerlendirmektedir.

 DVA-Test, Görsel Vestibüler Oküler Refleksle (VVOR) ilgili, hem sağlıklı kişilerde (pilotlar, sporcular) hem de vestibüler veya nörolojik hastalarda (TBI, MS) değerli bilgi sağlar.

 

Bu testinin basit versiyonunda, hastadan başını sallarken bir göz grafiğini okuması istenir. Eğer hasta karakterleri açık bir şekilde görmek için grafik üzerinde iki satır yukarı çıkıyorsa, VOR anormal olarak kabul edilir. Bu basit versiyonla ilgili bir problem, hastanın başını sallamayı durudurduğunda karakterlin okunabilir olmasıdır.

 

DVA Testin bilgisayarlı versiyonunda hasta, karakteri sadece başını yüksek hızda hareket ettirirken görebilir. Böylece sadece VOR fonksiyoneldir - pursuit değil. Görsel imlecinin ekranda belirebilmesi için, hastanın baş hızı, önceden belirlenen hızın üzerine çıkmalıdır. DVA Testi ayrıca yöne duyarlıdır,  sağ ve sol taraflar ayrı ayrı test edilir. Vertikaltestler de mümkündür.

 

Erişçi Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel   : +90 (212) 231 06 77 / +90 (212) 230 87 06 

Faks: +90 (212) 233 09 71

Email: info@erisci.com 

Odyometre, Timpanometre, ABR, BERA, OAE, oto akustik emisyon, Koklear İmplant, İşitme cihazı, Odyolog

Copyright By Erişçi Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. © 2015. All Rights Reserved.

Web sitemizden izinsiz alıntı yapılamaz. Web sitemizden izinsiz alıntı yapılması durumunda Erişçi Elektronik ® kanuni işlem yaptırma hakkını saklı tutar.