GENİŞ BANT TİMPANOMETRİ
NEDİR?

 

Aynı anda birden fazla timpanogram ölçmenin amacı nedir?

Geniş Bant Timpanometri, klinisyenlerin ekstra bir çaba harcamasına gerek kalmaksızın orta kulak değerlendirmelerini daha detaylı bir şekilde yaparak daha fazla tanısal bilgi elde etmelerini sağlayan bir değerlendirme metodudur. Bir defada tüm frekanslarda timpanogramının ölçülmesi ile geleneksel timpanogram eğrisinin yanı sıra absorbans grafiği, rezonans frekansı veya geniş bant averajlamış timpanogram hakkında da bilgiler sağlamaktadır.

Interacoustics Titan Geniş Bant Timpanometri ile tek ölçümle elde edilen bilgiler

Geniş Bant Timpanometre ile yapılan ölçümlerde hangi frekanslar değerlendirilmektedir?

Geniş Bant Timpanometri frekans aralığı 226 Hz - 8000 Hz arasındadır. Ölçüm esnasında geniş bant klik sinyali kullanılmaktadır.

Interacoustics Titan Geniş Bant Timpanometri 3 boyutlu timpanogram ve frekans düzlemi görüntüsü 

Ölçümün yapılması geleneksel timpanometriye göre daha mı uzun sürmektedir?

Geniş Bant Timpanometri, standart timpanogram ölçümü ile aynı sürede tamamlanmaktadır. Ancak bu süre içinde elde edilen klinik bilgiler, yalnız 226 Hz ve 1000Hz ile elde edilen bilgilerden çok daha fazladır.

 

Geniş Bant Timpanometrinin kontrendikasyonları var mıdır?

Hayır, Geniş Bant Timpanometri geleneksel timpanometri ölçümleri ile aynı kontrendikasyonları içermektedir. Ayrıca basınçsız yapılan absorbans testi ile hastaların ameliyat sonrası monitörizasyonu yapılabilmektedir. Bilindiği üzere bu tip hastalara basınçlı timpanometri ölçümleri yapılması önerilmemektedir.

Test yapılırken hastaya hangi yönergeleri vereceğim?

Hastayı rahat bir sandalyeye veya muayene koltuğuna oturtun. Küçük çocukların değerlendirilmesi için hemşirenin veya annesinin kucağına oturtulması önerilmektedir. Probu hastaya göstererek şu açıklamayı yapın:

 • Bu testin amacı kulak zarınızın hareketliliğini test etmektir.

 • Bu prob ucunu kulağınıza yerleştireceğim ve kaçak olmaması için sıkıca yerleştirilmesi gerekmektedir.

 • Test başladığında kulak zarınızı hareket ettirmek için kulağınıza az miktarda hava verilecektir. Bu size elinizle kulağınıza bastırmışsınız hissini verecektir.

 • Test esnasında tıklama sesi duyacaksınız.

 • Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok.

 • Öksürmek, hapşırmak, konuşmak ve yutkunmak test sonucunuzu olumsuz etkileyebileceğinden yapmayınız.

Referanslar:

 • Keefe, D., and Simmons, J. (2003) Energy transmittance predicts conductive hearing loss in older children and adults. J. Acoust. Soc. Am. 114 (6) 3217 – 3238.

 • Liu YW., Sanford CA., Ellison JC., Fitzpatrick DF., Gorga MP. et al. (2008) Wideband absorbance tympanometry using pressure sweeps: System development and results on adults with normal hearing ,  J Acoust Soc Am , 124 , 3708 – 3719 .

 • Sanford C.A., Keefe D.H. , Liu Y., Fitzpatrick D.F., McCreery R.W. et al . (2009) Sound conduction effects on DPOAE screening outcomes in newborn infants: Test performance of wideband acoustic transfer functions and 1-kHz tympanometry . Ear Hear , 30 , 635 – 652

 • Voss, SE., Merchant, GR., Horton, NJ. (2012) Effects of middle-ear disorders on power reflectance measured in cadaveric ear canals. Ear Hear. 33(2) 195-208.

ORTA KULAK

REZONANS FREKANS TİMPANOGRAMI

 

Rezonans frekansı nedir?

Orta kulağın rezonans frekansı, verilen uyaran ile aynı fazda olan en düşük frekans olarak tanımlanmaktadır. Kulağın rezonans frekansının orta kulak basıncında saptandığını unutmayın.

 

Rezonans frekans timpanogramı ne demektir?

Rezonans frekans timpanogramı, klinisyene orta kulağın rezonans frekansı hakkında bilgi vermektedir. Rezonans frekansı, kütle (mass) ve gerginlik (stiffness) değerlerinin orta kulak geçirgenliğine (admitans) eşit derecede katkı sağlayarak, faz değerini sıfır yaptığı noktadaki frekanstır.  Osiküler zincir anomalilerinin bulunması için rezonans frekansının değeri önemlidir.

Interacoustics Titan Geniş Bant Timpanometri ekran görüntüsü, solda 226 Hz timpanogram, sağda rezonans frekansında timpanogram

Rezonans frekans timpanogramını nasıl yorumlamalıyım?

Rezonans frekansı, normatif veri grubu oluşturulması amacıyla karşılaştırıldığında birçok farklı yanıt elde edildiği görülmüştür. Rezonans frekansı da diğer orta kulak elemanları gibi kendi normatif alanında değerlendirmek gereklidir. 


Orta kulak rezonans frekansı, kütleye bağlı patolojilerde (örn. osiküler zincir bozukluklarında) daha düşük frekanslarda, gerginliğe bağlı patolojilerde (otoskleroz gibi) daha yüksek frekanslardadır. 


Rezonans frekansını izlenerek ederek otosklerozun ilerlemesi takip edilebilir. 


Ayrıca rezonans frekans timpanogramı, osiküler zincir bozukluklarının flasit kulak zarından ayrılmasında yardımcı olmaktadır.
 

Referanslar:

 • Keefe, D., and Simmons, J. (2003) Energy transmittance predicts conductive hearing loss in older children and adults. J. Acoust. Soc. Am. 114 (6) 3217 – 3238.

 • Liu YW., Sanford CA., Ellison JC., Fitzpatrick DF., Gorga MP. et al. (2008) Wideband absorbance tympanometry using pressure sweeps: System development and results on adults with normal hearing ,  J Acoust Soc Am , 124 , 3708 – 3719 .

 • Sanford C.A., Keefe D.H. , Liu Y., Fitzpatrick D.F., McCreery R.W. et al . (2009) Sound conduction effects on DPOAE screening outcomes in newborn infants: Test performance of wideband acoustic transfer functions and 1-kHz tympanometry . Ear Hear , 30 , 635 – 652

 • Voss, SE., Merchant, GR., Horton, NJ. (2012) Effects of middle-ear disorders on power reflectance measured in cadaveric ear canals. Ear Hear. 33(2) 195-208.

ORTA KULAK REZONANSI NORMATİF ARALIĞI

 

Orta kulak rezonansı normatif aralığı nedir?

Birçok araştırmacı bu konuyla ilgili çalışmış, insan orta kulak rezonans frekansını genellikle gayri resmi olarak 800 ila 1200 Hz arasında bildirmiştir (Shanks, 1984). 


Valvik ve arkadaşlarının (1994) yaptığı gibi daha spesifik değerlendirmeler mevcuttur. Bu araştırmacılar 100 patolojik olmayan Kulaktan aldıkları verilerle rezonans frekansı ortalamasını 1049 Hz (SD = 261) olarak bildirmişlerdir. 


Daha yakın zamanlarda, Polat ve ark. (2015), Geniş Bant Timpanometri (Wide Band Tympanometry - WBT) kullanarak Türk popülasyonundan normal işiten 110 genç bireyin normatif verilerini araştırmıştır. Bu çalışmada bildirilen ortalama rezonans frekansı 965 Hz'dir (SD = 234).

Referanslar:

 • Polat, Z. et al (2015) Wideband Tympanometry Normative Data for Turkish Young Adult Population. The Journal of International Advanced Otology, 11 (2), pages 157 - 162. 

 • Shanks, J.E. (1984) Tympanometry. Ear and Hearing, 5, pages 268-280

 • Valvik, B-R. et al (1994) Multifrequency tympanometry. Audiology, 33, pages 245-253

GENİŞ BANT AVERAJLANMIŞ TİMPANOGRAM

 

Geniş Bant Averajlanmış Timpanogram testinin amacı nedir?

Geniş Bant Averajlanmış Timpanogram, farklı frekanslarda averajlanarak elde edilen bir timpanogramdır. Averajlamada kullanılan frekanslar hastanın yaşına bağlıdır (neden farklı frekans değerlerinin kullanıldığı aşağıda açıklanmıştır). Bu testin amacı, geleneksel timpanogramlara göre orta kulağın durumunu hakkında daha fazla bilgi almaktır. Multifrekans değerlendirmelere göre Geniş Bant Averajlanmış Timpanogram testinin gürültüye daha az duyarlı olduğu tespit edilmiştir (hastanın hareket etmesi vb.). Literatürde, Geniş Bant Averajlanmış Timpanogram testlerinden elde edilen sonuçların yenidoğanlarda 1000Hz timpanogramlara göre orta kulağın durumu hakkında daha fazla bilgi verdiği belirtilmiştir.

 

Yenidoğanlarda Geniş Bant Averajlanmış Timpanogram neden 800 Hz - 2000 Hz aralığındadır?

Frekans aralığı, efüzyonlu orta kulak ve negatif orta kulak basıncının belirlenebilmesi için optimize edilmiştir. Bu patolojiler 800 Hz - 2000 Hz frekans aralığında test edildiğinde normal ve anormal kulaklar arsında en büyük farkı göstermektedir. Daha fazla bilgi için Sanford et al (2009)'a bakınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacoustics Titan Geniş Bant Timpanometri 800 Hz – 2000 Hz aralığında Geniş Bant Averajlanmış Timpanogram görüntüsü

6 aydan büyük ve erişkin hastalar için neden 375 Hz - 2000 Hz aralığında Geniş Bant Averajlanmış Timpanogram var?

6 aydan büyük çocuklarda ve yetişkinlerde 375 Hz – 2000 Hz aralığında yapılan ölçümlerin, normal ve anormal orta kulak durumlarının değerlendirilmesi için en iyi yanıtları verdiği belirlenmiştir. Genelde kullanılan 226 Hz timpanogramının tanı konulması için daha önemli olabileceğini düşünülebilir ancak Geniş Bant Averajlanmış Timpanogram için yapılan çalışmalar frekans aralığının 375 Hz'den başlamasının daha iyi olduğunu ortaya koymuştur.

Interacoustics Titan Geniş Bant Timpanometri 375 Hz – 2000 Hz aralığında Geniş Bant Averajlanmış Timpanogram görüntüsü

Referanslar:

 • Keefe, D., and Simmons, J. (2003) Energy transmittance predicts conductive hearing loss in older children and adults. J. Acoust. Soc. Am. 114 (6) 3217 – 3238.

 • Liu YW., Sanford CA., Ellison JC., Fitzpatrick DF., Gorga MP. et al. (2008) Wideband absorbance tympanometry using pressure sweeps: System development and results on adults with normal hearing , J Acoust Soc Am , 124 , 3708 – 3719 .

 • Sanford C.A., Keefe D.H. , Liu Y., Fitzpatrick D.F., McCreery R.W. et al . (2009) Sound conduction effects on DPOAE screening outcomes in newborn infants: Test performance of wideband acoustic transfer functions and 1-kHz tympanometry . Ear Hear , 30 , 635 – 652

 • Voss, SE., Merchant, GR., Horton, NJ. (2012) Effects of middle-ear disorders on power reflectance measured in cadaveric ear canals. Ear Hear. 33(2) 195-208.

GENİŞ BANT ABSORBANS
NEDİR?

 

Geniş Bant Absorbans nedir?

Geniş Bant Absorbans adının "Geniş Bant" kısmı, klik uyaranı yani geniş bant ses olan uyaranı ifade eder. Adın "Absorbans" kısmı, bir klik uyarandan gelen enerjinin orta kulak sistemi aracılığıyla etkili bir şekilde ne kadar iletildiğini ifade eder. 
Geniş Bant Absorbans, 0 ile 1 arasında bir ölçekte ölçülür; 0, ses enerjisinin hiç absorbe olmadığını, 1 ise tüm ses enerjisinin absorbe olduğunu gösterir.  Bu nedenle, Geniş Bant Absorbans, frekansın bir fonksiyonu olarak orta kulağın etkinliğinin (sesi absorbe etmek için)  bir ölçüsüdür. Orta kulak fonksiyonunun, sadece tek bir frekansta veya geleneksel timpanometride olduğu gibi birkaç frekansta ölçmek yerine, tüm frekanslarda ölçülmesinin, klinisyenlere belirli hastalık süreçlerinin orta kulağı nasıl etkilediğini daha iyi anlayabildiği gösterilmiştir.

Geniş Bant Absorbans tarihçesi ve gelişmeleri, Ear and Hearing 2013 vol. 34’de ek olarak yayınlanan “Orta Kulağın Geniş Bant Absorbans Ölçümleri Çalıştayı”nda bulunabilir (2012 Eriksholm).

Interacoustics Titan Geniş Bant Timpanometri ile, timpanik tepe basıncında Geniş Bant Absorbans grafiği örneği

Geniş Bant Absorbans grafiğinin amacı nedir?

Yapılan birçok çalışmada orta kulak patolojilerinin belirlenmesinde absorbans grafiğinin, geleneksel timpanometriye göre daha iyi olduğu belirtilmiştir. Geniş Bant Absorbans grafiğine, orta kulak basıncında frekansın fonksiyonu olarak bakılması tavsiye edilmiştir. Geniş Bant Absorbans grafiği ile otoskleroz, flasit kulak zarı, osiküler zincir bozuklukları ve semi sirküler kanal dehisansı, bebeklerde ise özellikle negatif orta kulak basıncı ve orta kulak efüzyonu daha net bir şekilde anlaşılmaktadır.

Geniş Bant Absorbans ölçümü ortam basıncında yapılabilir mi?

Evet, absorbans ölçümleri ortam basıncında yapılabilir. 3 boyutlu timpanogram ölçümü yapılırken, absorbans ölçümü hem ortam basıncında (basınç uygulamadan) ve timpanik tepe basıncında gerçekleştirilir. Titan Suite yazılımında ayrıca, sadece basınçsız absorbans ölçümü yapılması gereken durumlar için basınçsız absorbans testi seçeneği vardır. Bu özellik genelde yenidoğanların taranması veya cerrahi bir işlemden hemen çıkmış hastaların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

Interacoustics Titan Geniş Bant Timpanometri ile, solda ortam basıncında absorbans grafiği, sağda timpanik tepe basıncında absorbans grafiği örnekleri

Absorbansı timpanik tepe basıncı veya ortam basıncında ölçmenin farkı nedir?

Araştırmalar (Keefe ve Simmons 2003) absorbans ölçümlerinin timpanik tepe basıncında yapılması durumunda daha hassas olduğunu göstermektedir. Stapes refleksinin tepe basıncında ölçülmesinin önerildiği gibi absorbans ölçümünün de aynı şekilde yapılması tavsiye edilmektedir. Ancak bazı hasta gruplarında kulağa basınç uygulanması zor olabilir veya önerilmemektedir. Bu gibi durumlarla genelde cerrahi operasyon sonrasında karşılaşılmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi bu gibi hastalarda basınçsız test yapılması daha doğru olacaktır.

Referanslar:

 • Feeney, M. Patrick, Eriksholm Workshop on Wideband Absorbance Measures of the Middle Ear, Ear and Hearing. 34:1s-2s, July 2013.

 • Keefe, D., and Simmons, J. (2003) Energy transmittance predicts conductive hearing loss in older children and adults. J. Acoust. Soc. Am. 114 (6) 3217 – 3238.

GENİŞ BANT ABSORBANS
NORMATİF ARALIĞI

 

Absorbans grafiğinin normatif aralığı var mı?

Evet, absorbans grafikleri sadece normatif veriler doğrultusunda değerlendirilebilmektedir. Titan, yenidoğanlardan yetişkinlere kadar tüm yaş gruplarını kapsayan normatif verilere sahiptir.

Absorbans normatif veri aralıkları yaş ile ilişkili midir?

Evet, Titan yazılımında yenidoğanlardan yetişkinlere kadar tüm yaş gruplarını kapsayan normatif veriler bulunmaktadır.

Interacoustics Titan Geniş Bant Timpanometri yazılımından absorbans ölçümü öncesi yaş aralığı seçimi

Prematüre bir bebek için hangi normatif veri aralığı kullanılmalıdır?

Mevcut yaş grupları normal doğum ile dünyaya gelen bebeklere göre düzenlenmiştir. Prematüre bebekler için doğru normatif veri aralığı her bir vaka kendi içerisinde değerlendirilmelidir.

Mevcut normatif veri aralıkları hangi çalışmalara dayanarak oluşturulmuştur?

Yetişkinler için mevcut normlar Lui ve ark., (2008) ve diğer yaş grupları için mevcut normlar Sanford ve ark.,(2009)dan alınmıştır. 

Interacoustics Titan Geniş Bant Timpanometri yenidoğanlar için absorbans normatif aralığı

Interacoustics Titan Geniş Bant Timpanometri 2 ay – 6 ay için absorbans normatif aralığı

Interacoustics Titan Geniş Bant Timpanometri 3 yaş – 11 yaş için absorbans normatif aralığı

Interacoustics Titan Geniş Bant Timpanometri erişkinler için absorbans normatif aralığı

Normatif veri aralığının az da olsa dışında kalan bir absorbans ölçümü elde ettim, bu sonuç hastanın orta kulağında bir anormallik olduğunu mu gösterir?

Hayır, ölçümlerin bazı kısımları normatif veri aralığının dışında kalabilir, bu çeşitlilik hastalar arasında görülebilmektedir. Bazı durumlarda kulağa tam yerleştirilmeyen prob sebebiyle normal kulaklarda absorbans ölçümleri beklenenden daha yüksek çıkabilir. Eğer frekans aralığında çok düşük absorbans yanıtları varsa bunun sebebi prob ucunun tıkanması olabilir. En iyi sonucun elde edilebilmesi için prob hasta kulağına iyice yerleştirilmelidir.

Referanslar:

 • Wideband absorbance tympanometry using pressure sweeps: System development and results on adults with normal hearing, Liu et al., J. Acoust. Soc. Am., Vol. 124, No. 6, page 3708-3719.

 • Sound-Conduction Effects on Distortion-Product Otoacoustic Emission Screening Outcomes in Newborn Infants: Test Performance of Wideband Acoustic Transfer Functions and 1-kHz Tympanometry, Sandford et al., Ear & Hearing, vol. 30, no. 6, 635–652.

 • Effects of maturation on tympanometric wideband acoustic transfer functions in human infants, Sanford and Feeney, JASA, October 2008. 2106-2122.

GENİŞ BANT ABSORBANS 
ÖLÇÜMÜNDE PROB YERLEŞİMİ

 

Tüm Absorbans önlemlerinin güvenilir olması için iyi bir probun doğru bir şekilde yerleştirilmesi gerekir. Prob ucu sıkı oturmalı, hava kaçırmamalıdır. Bunun yanı sıra, probu kulak kanalında daha derine yerleştirmek en doğru absorbans ölçümünü sağlar. Derin olmayan prob yerleşimleri, alçak frekanslarda daha yüksek Absorbans ölçümlerine yol açar. Bu, prob yerleşimi ve prob yerleştirme derinliğinden etkilenen normal Timpanometri ölçümlerine oldukça benzer. 
Ayrıca prob ucunun tıkanması nedeniyle tüm frekans aralığında çok düşük absorbans yanıtları alınabilir.

Prob doğru yerleştirilmediyse

Probun sıkı bir şekilde yerleştirilmemesinin birçok yolu olduğundan sonuçlar büyük bir değişkenliğe sahiptir. Genel olarak, Absorbans, 2 kHz altındaki frekanslarda alışılmadık derecede yüksek bir seviyede olacaktır ve model düzensiz olabilir.

Interacoustics Titan Geniş Bant Timpanometri “Doğru Yerleştirilmeyen Prob” absorbans grafiği örneği

Prob ucu tıkanmışsa

Absorbans tüm frekanslarda çok düşük olacaktır. Tıkanıklık derecesine bağlı olarak, Absorbans az ya da çok düzensiz olabilir.

Interacoustics Titan Geniş Bant Timpanometri “Tıkalı Prob” absorbans grafiği örneği

Referanslar:

 • Effects of Middle-Ear Disorders on Power Reflectance Measured in Cadaveric Ear Canals, Voss, Susan E., Merchant, Gabrielle R.,Horton, Nicholas J., Ear & Hearing. 33(2):195-208, March/April 2012.

 • Acoustic Immittance Measures, Basic and Advanced Practice, 2013, Lisa Hunter, Phd, FAAA, Navid Shahnaz, PhD, Aud. (C), Plural Publishing. ISBN10: 1-59756-437-0, ISBN13: 978-1-59756-437-3.

eSRT

Elektriksel Uyarılmış Stapes Refleks Eşik Testi

eSRT Tanım

Elektriksel Uyarılmış Stapes Refleks Eşikleri (eSRT - Electrically Evoked Stapedial Reflex Thresholds), koklear implantların programlanması sırasında yüksek uyaran seviyelerinin objektif ölçümü için çok yararlı olabilir (Brickley ve ark, 2005; Buckler ve ark, 2003). 


Bu ölçüm, çocuklarda koklear implant uygulamasında özellikle yararlıdır (Cowdrey ve Dawson, 2003), aynı zamanda yetişkinlerde özellikle davranım ölçümleri güvenilir olmayan yetişkinlere koklear implant uygulamasında da yararlıdır. 


Bunlara ilave olarak takip ayarlamalarında da faydalıdır. Bazen koklear implantların programlanması sırasında yüksek seviyelerin subjektif olarak ayarlanması aşırı stimülasyona neden olabilir. Bu durumlarda, objektif SRT ölçümü yararlıdır (Andrade KC vd., 2013, Wolfe ve Kasulis, 2008). 


eSRT testi, hastanın rahatsız edici seviye olduğu seviye algısı ile stapes refleks eşiği arasındaki bağlantıyı kullanır. Bu nedenle test, ipsilateral veya kontralateral refleks ölçümü prensibine dayanır. 

    Rahatsız Edici Gürlük Düzeyi                                                               Stapes Refleks Eşiği

Interacoustics Titan cihazı, refleksin mevcut olup olmadığını izlemek için kullanılırken, koklear implant yazılımı, uygulama sırasında her seferinde bir elektrotun elektriksel stimulusunu sağlayan bir kaynak olarak kullanır. 

eSRT parametreleri

Prob ton frekansları

226 Hz, 678 Hz, 800 Hz, 1000 Hz olarak ayarlanabilir.

Interacoustics Titan cihazı, refleksin mevcut olup olmadığını izlemek için kullanılırken, koklear implant yazılımı, uygulama sırasında her seferinde bir elektrotun elektriksel stimulusunu sağlayan bir kaynak olarak kullanır. 

Erişçi Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.

Tel:     +90 212 231 06 77 | +90 212 230 87 06

Fax:    +90 212 233 09 71

Email: info@erisci.com

kindpng_1086978_edited.png
kindpng_6894.png
kindpng_486701.png
kindpng_1087129.png

© 2020 Erişçi Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.