NeuroCom Test Protokolleri

Duyu Organizasyon Testi  (Sensory Organisation Test- SOT)

Duyu Organizasyon Testi; görsel, vestibüler ve proprioseptif bilgileri hastanın ne şeklide kullandığını değerlendirerek, postüral kontrolle ilgili problemleri objektif olarak tanımlar.

 

Test sırasında,  kuvvet platformunun ve/veya görsel çevrenin salınımıyla hastanın gözlerine, ayaklarına ve eklemlerine hatalı bilgi gönderilmektedir. Kuvvet platformu ve/veya görsel alan, oryantasyon bilgisini ortadan kaldırarak hastanın bedeninin öne-arkaya salınımına göre eğilir.

 

Sensöri (görsel ve proprioseptif) bilgi hareketli platform ve/veya gözlerin açık/kapalı durumlarıyla kontrol edilir. Duyu Organizasyon Test protokolü,  sistematik olarak görsel ve/veya destek platformu bilgisini ortadan kaldırır ve duyusal çatışma durumları oluşturur. Bu koşullar vestibüler denge kontrolünü izole etmenin yanı sıra merkezi sinir sisteminin adaptif tepkilerini zorlamaktadır.

 

Özetle hastalar, ya sensöri sistemlerini etkin bir şekilde kullanamazlar ya da yanlış duyuların kullanımıyla uygun olmayan adaptif yanıtlar gösterirler.

 

Duyu Organizasyon Testi 6 farklı sensöri koşul oluşturur:

1.Gözler açık, platform ve görsel çevre sabit 

2.Gözler kapalı, platform sabit 

3.Gözler açık, platform sabit, görsel çevre hareketli.

4.Gözler açık, platform hareketli, görsel çevre sabit

5.Gözler kapalı, platform hareketli

6.Gözler açık, platform ve görsel çevre hareketli

Duyu Organizasyon Testi Değerlendirme Parametreleri
 • Denge Puanı (Equilibrium Score)

  Hastanın altı test koşulunda ön-arka düzlemde yaptığı salınımlar maksimum teorik limitlerle karşılaştırılmaktadır.

 • Duyu Analizi (Sensory Analysis)

  Altı test koşulunun ortalama Denge Puanları oranlarının analiziyle, duyu algılamasında fonksiyon kaybı ve/veya anormal duyu önceliğinin varlığı araştırılır.

 • Strateji Analizi (Strategy Analysis)

  Hastanın altı test koşulunda dengesini korumak için kalçasını mı yoksa ayak bileğini mi ağırlıklı kullandığınıbelirler.

 

Sağlıklı  bireyler, yüzey stabil olduğunda önce ayak bileği hareket eder yüzeyin stabilitesi azaldığında kalça hareketlerine kayar.

 

 • Ağırlık Merkezi Hizası (Center of Gravitiy Alignment)

  Hastanın altı test koşulunun başlangıcındaki ağırlık merkezinin, kuvvet platformunun merkezine olan relatif pozisyonunu hesaplar.

 

Sağlıklı bireyler platformun merkezi yakınlarında kendi ağırlık merkezlerini korurlar.

Motor Kontrol Testi (Motor Control Test – MCT)

Motor Kontrol Testi, denge durumunu bozan ve beklenmedik bir uyaranı takiben, otomatik motor yanıtın ne kadar hızlı ve etkin bir şekilde kompanse ettiğini değerlendirmektedir. Motor Kontrol Testi, iki bacağın otomatik yanıtının gücü ve zamanlamasındaki bozuklukların yanı sıra, iki bacak arasındaki yanıtların ve hareket yönlerindeki koordinasyon bozukluklarını da izole edip miktarını belirler.

 • Otomatik postüral yanıtları ortaya çıkarmak için, hastanın üzerinde ayakta durduğu kuvvet platformunun ileri geri, küçük, orta ve büyük hızda kayması ile uyaran oluşturulur.

 

 • Sağlıklı bireylerde, dengenin sağlanması için ağırlık merkezinin merkez konumuna hızlı bir hareketle dönmesi gerekmektedir.

Motor Kontrol Testi Değerlendirme Parametreleri

 

 • Ağırlık Simetrisi (Weight Symmetry)

  Vücut ağırlığının her bacak üzerine olan rölatif dağılımını ölçer. Latans ve Amplitüt Ölçeklemesi ölçümlerinin doğru yorumlanması, normal sınırlarda ağırlık taşıma simetrisi gerektirir. Otomatik cevaplar ağırlık taşımayan bacakta baskılanmış olabilir.

 

 • Latans (Latency)

  Platform kaymasının başlaması ile hastanın aktif cevabının (her bir bacağın kuvvet cevabı) başlaması arsında geçen süredir.

  Kompozit latans skoru her iki bacağın ayrı ayrı puanlarının ortalamasıdır. Latans skorları sadece orta ve büyük kaymalar için görüntülenir. Sağlıklı bireylerde büyük kaymalardaki latans, orta kaymalardaki latanstan daha kısadır.

 • Amplitüt Ölçeklemesi (Amplitude Scaling)

  Üç farklı hızda platformun kayması sırasında, her iki bacağın dayanma gücü cevabını ölçmektedir. Tipik olarak her iki bacak için dayanma gücü benzerdir ve kayma hızı arttıkça dayanma gücü de artar.

Bilgisayarlı Dinamik Postürografide neden Motor Kontrol Test olmalı?

Motor Kontrol Test sonuçları Duyu Organizasyon Testi ile kombine edildiğinde, normal cevaplar, gerçek patolojik durumları ve abartılı sallanma cevapları arasındaki farklılıkları ayırt ermekte çok yararlıdır.

Çünkü, otomatik motor cevapları bilinç kontrolü altında olmadığından,  çok hızlı başlar ve test boyunca büyük ölçüde tekrarlanırlar. Abartılı tepkiler istemlidirler, başlatmak daha uzun sürer ve tekrarında farklılıklar gösterirler. Bu nedenle, otomatik ve istemli cevaplar kolaylıkla Motor Kontrol Test veri grubu içinden ayırt edilebilir.

 

Ayrıca otomatik cevap latans bilgileri tanı sürecinde de önem taşımaktadır. Uzamış latansların; kas-iskelet sistemi / biyomekanik problemler ve/veya periferik sinirler, spinal yollar ve beyin yapılarında patoloji olduğunu gösteren güçlü kanıtlar vardır.
 

Uzamış latanslar Motor Kontrol Test ile dokümante edildiğinde, Postural Uyarılmış Cevaplar (Postural Evoked Response - PER) protokolü, periferik sinirler veya santral yollardaki problemin lokalizasyonu için faydalıdır.

Adaptasyon Testi (Adaptation Test - ADT)

Adaptasyon Testi, zemindeki beklenmedik değişiklikler ve düzensizliklerde, hastanın salınımını en aza indirmek için otomatik cevap adaptasyon becerisini değerlendirmektedir.

 

Adaptasyon Testi, aynı zemin düzensizlikleriyle yapılan tekrarlarda, hastanın salınım enerjisini sistematik olarak azaltma yetisini ölçmektedir.

Hastanın dengesini bozacak ve beklenmedik, ayak parmakları yukarı veya ayak parmakları aşağı rotasyonlar, otomatik cevapları ortaya çıkarır.  


İlk denemelerde, başlangıçta bozulan cevaplar, karşıt kas sekonder cevapları tarafından düzeltilir. Sonraki her denemeyle, ilk cevaplar hafifler ve sekonder cevaplar tüm salınımı azaltmak için güçlenir.

Zemindeki düzensizlikler ve destek yüzeyindeki eğim değişiklikleriyle günlük yaşam aktivitelerinde yaygın olarak karşılaşılır. Adaptasyon Testi anormal olan hastalar, günlük yaşamlarında bu koşullarda sıkıntı yaşarlar.

Adaptasyon Test anomalileri bir ya da iki nedenin kombinasyonundan oluşabilir.

Hastanın yersiz otomatik tepkileri bastırması mümkün olmayabilir  ve veya hasta ayak bileği ekleminde zayıflık ve sınırlı hareket aralığı olabilir.

Adaptasyon Testi Değerlendirme Parametreleri
 • Ayak Başparmağı Yukarı / Aşağı (Toes Up / Toes Down)

  Grafikleri platform rotasyon dizileri ile uyarılan kaymaların üstesinden gelmek için gerekli olan kuvvet yanıtının büyüklüğünü göstermektedir.

  Kuvvet yanıtının büyüklüğü her bir deneme için grafiğin dikey ekseninde gösterilir.

 

 • Ortalama Salınım / Kuvvet Merkezi

  Raporun orta kısmında beş deneme için ORTALAMA HAM VERİ SALINIMI (RAW SWAY) ve KUVVET MERKEZİ (CENTER OF FORCE) verileri görüntülenir.

Erişçi Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel   : +90 (212) 231 06 77 / +90 (212) 230 87 06 

Faks: +90 (212) 233 09 71

Email: info@erisci.com 

Odyometre, Timpanometre, ABR, BERA, OAE, oto akustik emisyon, Koklear İmplant, İşitme cihazı, Odyolog

Copyright By Erişçi Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. © 2015. All Rights Reserved.

Web sitemizden izinsiz alıntı yapılamaz. Web sitemizden izinsiz alıntı yapılması durumunda Erişçi Elektronik ® kanuni işlem yaptırma hakkını saklı tutar.