Denge & Basınç Platformu
Stabilometri ve Baropodometri
Tek Platformda
Fiziksel Rehabilitasyon
Vestibüler Rehabilitasyon
Spor Hekimliği

PhysioSensing, görsel biyogeribildirim teknolojisine sahip

taşınabilir bir denge ve basınç platformudur.

Klinik pratiğinizi objektif ve kantitatif olarak  değerlendirmenizi ve klinik bir raporla dokümante etmenizi sağlar. 

Görsel Geribildirim, hasta ile daha iyi etkileşim sağlamanızın yanı sıra,
rehabilitasyon sürecinde hastaların daha proaktif olmasını, hedeflerini ve sonuçları gerçek zamanlı görerek daha istekle ve motivasyonla çalışmalarını sağlar. 

DENGE KONTROLÜ

 

 

BASINÇ MERKEZİ DEĞİŞİMİ

Figürler

Yollar

Random

EGZERSİZLER

2B OYUN

 

 

 

 

BART

Balance Rehabilitation Therapy

TERAPÖTİK OYUNLAR
DEĞERLENDİRME PROTOKOLLERİ

Çeşitli denge değerlendirme protokolleri ve baropodometrik inceleme için PhysioSensing kullanın

Modified Clinical Test Of Sensory Interaction on Balance - mCTSIB (Modifiye Denge Duyu Interaksiyonu Klinik Testi)

mCTSIB protokolü dört duyusal koşulda statik dengenin ölçülmesini sağlar:
 • Gözler açık ve yüzey sabit 

 • Gözler kapalı ve yüzey sabit

 • Gözler açık ve yüzey dengesiz

 • Gözler kapalı ve yüzey dengesiz


Normatif değerlerle karşılaştırmalı raporlar: Salınım hızı; ortalama salınım hızı, kompozit salınım hızı; CoP hizalaması

 

Limits of Stability - LOS (Stabilite Sınırları)

LOS protokolü, hastanın basınç merkeziyle sekiz farklı yönde ulaşabileceği maksimum mesafeyi ve yön kontrolünü ölçmektedir: öne, sağ/öne, sağa, sağa/arkaya, arkaya, sol/arkaya, sola ve sol/öne. 

Stabilite sınırlarının mesafeleri hastanın ağırlık merkezinin yüksekliğine göre hesaplanır.

 

Normatif değerlerle karşılaştırmalı raporlar: Reaksiyon Zamanı, Hareket Hızı, Bitiş Noktası Mesafesi, Maksimum Mesafe, Yön Kontrolü

Weight Bearing/Squat - WBS (Çömelerek Ağırlık Taşıma)

WBS protokolü, 0º, 30º, 60º ve 90º diz fleksiyon açıları ile ayakta duran hastanın sagital düzlemde ağırlık dağılımının gözlemlenmesine sağlar.
 

Normatif değerlerle karşılaştırmalı raporlar:

Her açı için vücut ağırlığı yüzdesi 

 

Rhythmic Weight Shift - RWS (Ritmik Ağırlık Aktarma)

RWS protokolü, sagital ve anteroposterior düzlemde basınç merkezinin ritmik olarak aktarma kapasitesini, üç farklı hızda, yavaş, orta ve hızlı olarak değerlendirir.
Bu protokol, hastanın LOS'unun% 50'sinde, iki hedef arasındaki hareket kontrolünü ve hızı ölçer.

 

Unilateral Stance - US  (Tek Taraflı Duruş)

US protokolü dört koşulda dengenin ölçülmesini sağlar:
 • Gözler açık ve sol ayak yukarıda

 • Gözler kapalı ve sol ayak yukarıda

 • Gözler açık ve sağ ayak yukarıda

 • Gözler kapalı ve sağ ayak yukarıda

Her koşul, üç kez 10 saniye yapılır. Bu protokol aynı zamanda, sol ve sağ taraf arasındaki salınım farkının (yüzde olarak) gözler açık ve kapalı olarak değerlendirilmesini sağlar.
 

Normatif değerlerle karşılaştırmalı raporlar: Salınım Hızı, Ort. Salınım Hızı, Salınım Hızı Farkı

Fall Risk - FR  (Düşme Riski)

FR protokolü statik dengenin dört koşulda ölçülmesini sağlar:
 • Gözler açık ve rahat duruş

 • Gözler kapalı ve rahat duruş

 • Gözler açık ve ayaklar bitişik

 • Gözler kapalı ve ayaklar bitişik

Protokolün tamamlandıktan sonra, koşulların her biri için Salınım Hızı İndeks değeri görüntülenir. Bu test dizisi, bir düşme riski tahmini sağlayabilir.
 

Normatif değerlerle karşılaştırmalı raporlar:    

Hız, Kompozit hız, Salınım Hızı İndeksi, Kompozit SVI, Z-Skoru, Kompozit Z-Skoru

 

Sit to Stand - STS (Otur-Kalk)

STS protokolü, kollar kullanılmadan oturma pozisyonundan mümkün olduğunca çabuk ayağa kalkma yeteneğini ölçmektedir. Bu protokol üç kez yapılır.
 
Normatif değerlerle karşılaştırmalı raporlar:
 • Ağırlık Transferi

 • Yükselme İndeksi

 • Ortalama Salınım Hızı

 • Sol/Sağ Simetri

Romberg Test - RT

Romberg Test - RT

Romberg Testi, önceden belirlenmiş bir süre boyunca, ayaklar bitişikken ve gözler açık / kapalı postural kontrolün değerlendirilmesini sağlar:
 • Gözler açık ve yüzey sabit 

 • Gözler kapalı ve yüzey sabit

 • Gözler açık ve yüzey dengesiz

 • Gözler kapalı ve yüzey dengesiz

Test sonrasında, basınç merkezinden (COP) elde edilen parametreler:
COP Yer Değiştirmesi, Elips Alanı, Ortalama Hız (standart sapması ile), Anteroposterior ve Mediolateral CO (standart sapması ile), 
uzunluk, alan ve hız parametreleri için Romberg Romberg's Quotient Skoru.

Balance Error Scoring System - BESS (Denge Hatası Puanlama Sistemi)

BESS protokolü kapalı gözlerle 6 farklı durumda postural stabilitenin ölçülmesini sağlar:
 • Sabit yüzeyde iki ayak birlikte 

 • Sabit yüzeyde baskın olmayan ayakla

 • Sabit yüzeyde tandem pozisyonu

 • Dengesiz yüzeyde iki ayak birlikte 

 • Dengesiz yüzeyde baskın olmayan ayakla

 • Dengesiz yüzeyde tandem pozisyonu


Her koşulun sonunda, test sırasında oluşan hataların sayısı arayüze eklenebilir. Test sonrası, koşulların her biri için Salınım İndeksi ve Ortalama Salınım Hızı değerleri görüntülenir.

Feet Pressure Map (Ayak Basınç Haritası)

Ayağın basınç noktaları, plantar basınç haritasıyla görüntülenir. Ayrıca, sagital ve anteroposterior düzlemlerdeki yük dağılımı ve basınç merkezinin koordinatları da elde edilebilir. Basıncın en yüksek olduğu alanlar kırmızı renkle ve daha az basınçlı alanlar koyu maviyle temsil edilir. Haritanın bir karesine tıklayarak o karedeki ağırlığı (kg cinsinden) elde etmek de mümkündür.

Çıktılar: Ayak Basınç Haritası görüntüsü; CoP Koordinatları, Yük Dağılımı

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Erişçi Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel   : +90 (212) 231 06 77 / +90 (212) 230 87 06 

Faks: +90 (212) 233 09 71

Email: info@erisci.com 

Odyometre, Timpanometre, ABR, BERA, OAE, oto akustik emisyon, Koklear İmplant, İşitme cihazı, Odyolog

Copyright By Erişçi Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. © 2015. All Rights Reserved.

Web sitemizden izinsiz alıntı yapılamaz. Web sitemizden izinsiz alıntı yapılması durumunda Erişçi Elektronik ® kanuni işlem yaptırma hakkını saklı tutar.