top of page

Bertec®

CDP/IVR™ &
Prime™ IVR

Kompüterize Dinamik Postürografi Sistemleri

Denge kontrolünde vestibüler, görsel, somatosensöri ve adaptif santral bozuklukları belirlemek, ayırt etmek ve test etmek için kullanılır. 

Bertec®

CDP/IVR™

Kompüterize Dinamik Postürografi (KDP) Nedir?

(Computerized Dynamic Posturography - CDP)


KDP sistemi denge platformundan kuvvet ve moment verilerini toplayan ve analiz eden bir klinik değerlendirme aracıdır. Yazılımı, her oturumda kullanılabilecek değerlendirme ve eğitim modülleri içerir.

KDP, klinisyenin denge bozukluğu olan bir hastanın dengesini kurması, sürdürmesi ve hangi sistemin bozulmaya neden olabileceğini belirlemek için görme, propriyosepsiyonu ve vestibüler bileşenleri nasıl kullandığını etkili bir şekilde analiz etmesini sağlar.

KDP; cinsiyet, yaş ve boy gibi normatif verilerle denge kaybı düzeyini belirler ve hastanın rehabilitasyon sürecinde iyileşmesindeki ilerlemeyi ölçmektedir.

CDP/IVR™ Objektif Denge Değerlendirmesi ve Dinamik Egzersiz Protokolleri


​Duyusal Bozukluk Değerlendirmesi

 • Duyu Organizasyon Testi (Sensory Organization Test - SOT)

Motor Bozukluk Değerlendirmesi

 • Motor Kontrol Test (Motor Control Test - MCT)

 • Adaptasyon Testi (Adaptation Test - ADT)

 • Stabilite Sınırları (Limits of Stability - LOS) 

 • Ritmik Ağılık Aktarma (Rhytmic Weight Shift - RWS)

 • Çömelerek Ağırlık Taşıma (Weight Bearing Squad - WBT)

Fonksiyonel Limitasyon Değerlendirmesi

 • Unilateral Duruş (Unilateral Stance - US)

Egzersiz Protokolleri

 • Sekans Eğitimi (Squence Training)

 • Ağırlık Taşıma Egzersizleri (Weight Bearing Training)

 • Özel Egzersizler (Custom Training)

Çevreleyen Sanal Gerçeklik (ÇSG) Nedir?
(Immersive Virtual Reality - IVR)

 

ÇGS, baş dönmesi olan hastaların rehabilitasyonunu arttırmak için kanıtlanmış bir yöntemdir. Hastaya kontrollü bir klinik ortamda günlük hayat benzeri bir deneyim sağlanmaktadır. Bu deneyimlerin güvenli bir şekilde ele alınması için tedavi ve uygulama sağlayan çeşitli senaryolar mevcuttur.

IVR ile eğitim, hasta motivasyonunu ve dolayısıyla testlere olan uyumluluğunu arttırabilir. Test parametrelerinin çeşitliliği de hastaların farklı şekillerde rehabilite edilmesini sağlamaktadır.

 

CDP ve IVR kombinasyonu beraber kullanıldığında sistemin etkinliği artmakta zamandan tasarruf sağlamaktadır. Bu sayede kliniğin iş akışı rahatlamakta ve performansı artmaktadır.

CDP/IVR™ eğitim protokolleri

 • Hızlı eğitim

 • Mobilite

 • Ağırlık kaydırma

 • Oturmalı egzersizler

 • Çevreleyen sanel gerçeklik eğitimleri

 • Optokinetik görsel uyaranlar

cdp-ivr-3e40392a.png

Bertec®

Prime™ IVR

Gelişmiş fiziksel terapi

Bertec® Prime™ IVR sistemi, Bertec®'in taşınabilir özel dual denge platformunun çevreleyen sanal gerçeklik ile birleştirilmesi ile meydana gelmiştir. Prime™ modeli istenildiği taktirde CDP/IVR™ modeline yükseltilebilir.

Prime™ IVR değerlendirme protokolleri

 • Dengede sensörel entegrasyon değerlendrimesi için modifiye klinik test

 • Stabilite Sınırları
  (Limits of Stability - LOS) 

 • Ritmik Ağılık Aktarma
  (Rhytmic Weight Shift - RWS)

 • Çömelerek Ağırlık Taşıma 
  (Weight Bearing Squad - WBT)

 • Unilateral Duruş
  (Unilateral Stance - UN)

Prime™ IVR eğitim protokolleri

 • Hızlı eğitim

 • Mobilite

 • Kapalı döngü

 • Ağırlık kaydırma

 • Oturmalı egzersizler

prime-ivr-eb6143f5.png
Bertec-ES-FUNC-THUMB.png

Bertec®
Essential & Functional

Dual denge platformuna sahip, fizik tedavi ve vestibüler rehabilitasyon için geliştirilmiş statik postürografi sistemi. Daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız...

Bertec-Vision-Advantage-THUMB.png

Bertec®
Vision Advantage

Hasya başının hareketi esnasında görsel sabitliğin değerlendirilmesi ve test edilmesi için geliştirilmiştir.

Daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız...

bottom of page